Grønt lys for fortsat drift af IC4-tog

DSB kan fortsat køre med de problemfyldte IC4-tog - men de skal alle gennem tilsyn hver syvende dag

Trafikstyrelsen accepterer DSBs sikkerhedsvurdering af IC4-togene. Det betyder, at togene fortsat kan køre i normal drift, så længe DSB laver tilsyn af alle IC4-togene hver syvende dag, og at tog med defekter tages ud af drift, oplyser Trafikstyrelsen.

Vicedirektør i Trafikstyrelsen Jesper Rasmussen forklarer i en pressemeddelelse:

- Vi har nu vurderet det materiale, som vi har modtaget fra DSB, og set på de forholdsregler, som DSB har taget. Her er der intet, der giver os anledning til at tro, at DSB ikke skulle håndtere en sikkerhedsrisiko i forbindelse med fortsat kørsel med IC4.

Næste skridt er, at Trafikstyrelsen nu venter på det materiale, som styrelsen har anmodet DSB om senest den 15. maj 2014, hvor en uvildig ekspert, en såkaldt assessor, gennemgår sagen.

- DSB skal fortsat indrapportere om fejl til Trafikstyrelsen, så vi vil naturligvis følge sagen nøje, fastslår Jesper Rasmussen.

DSB har indledt et samarbejde med tyske eksperter, som er med til at lave den dyberegående undersøgelse, som skal afleveres til Trafikstyrelsen i midten af maj.

Mandag afslørede en af DSB's rutineinspektioner en revne i et såkaldt akselleje på et af af de problemfyldte IC4 tog, og trak det ud af flåden.

I sidste uge kom det frem, at togene, som blev leveret syv år for sent af italienske Ansaldobreda, i tre tilfælde har været udsat for brud i aksellejekasserne. Dermed har DSB oplevet fejlen fire gange i alt.

Tre fjerdedele af IC4-togene er i øjeblikket ude af drift, mens de 19, der har kørt, er under skarp observation. I tre tilfælde - senest i marts - har der været brud på et akselleje.

I den såkaldte safety case, som producenten Ansaldobreda har udarbejdet, og som ligger til grund for IC4-togenes kørselsgodkendelse, fremgår det, at en ødelagt aksellejekasse kan føre til en afsporing af toget i kategorien "katastrofisk".

Det afviser DSB dog, og den italienske producent vurderer da også, at hændelsen sandsynligvis aldrig vil indtræffe.

DSB afleverede mandag en ny risikovurdering af IC2- og IC4-togene. DSB konkluderer i den, at driften med togene godt kan opretholdes, uden at det medfører forsinkelser, lyder det.

Det var Trafikstyrelsen enig med DSB i, og gav tirsdag grønt lys for den videre drift med IC4-togene under visse forudsætninger.

0 kommentarer
Vis kommentarer