FAKTA: Sådan rammer EU's logningsdirektiv dig

EU-Domstolen underkender EU's logningsdirektiv om lagring af forskellig typer kommunikationsdata.

EU-Domstolen har tirsdag erklæret EU's såkaldte logningsdirektiv for ugyldigt.

Direktivet kræver blandt andet, at EU-landene pålægger telebranchen at gemme privatpersoners data fra telefon- og sms-samtaler samt internettrafik i mindst seks og højst 24 måneder for at kunne identificere brugeren og dermed blandt andet forhindre organiseret kriminalitet og terror.

I Danmark er EU-direktivet implementeret i dansk lovgivning.

* EU-landene skal pålægge telebranchen at gemme privatpersoners data fra telefon- og sms-samtaler samt internettrafik i mindst seks måneder og højst to år for at kunne identificere brugeren. I Danmark er det 12 måneder.

* Formålet med direktivet er at harmonisere medlemsstaternes bestemmelser om de pligter, der er pålagt telebranchen. Det skal blandt andet sikre myndighederne adgang til data i forbindelse med efterforskning, afsløring og retsforfølgning af grov kriminalitet.

* Typen af data, der bliver gemt, er blandt andet fastnettelefoni, mobiltelefoni, internetadgang, e-mail, telefoni via internettet og sms'er.

* Data skal afsløre brugeren, kommunikationens bestemmelsessted, dato, klokkeslæt, varighed samt kommunikationsudstyret eller apparatet.

* Medlemslandene skal hvert år sende statistik om lagringen af data til EU-Kommissionen i de tilfælde, hvor telebranchen er blevet bedt om at udlevere data til myndighederne, og hvornår myndighederne har fået afslag fra branchen om dataudlevering.

Kilde: logningsdirektivet.dk

0 kommentarer
Vis kommentarer