EU-Kommissionen åbner for lempelser på miljøafgifter

EU-Kommissionen giver flere sektorer lov til at betale mindre i miljøafgift for at forbedre konkurrencen i EU

EU-Kommissionen er onsdag kommet med nye retningslinjer for statsstøtte på energi- og miljøområdet.

Det betyder blandt andet, at EU-landene får lov til at give lempelser til energitunge virksomheder, som betaler en stor, grøn el-afgift til at fremme vedvarende energi.

Statsstøttereglerne fra EU-Kommissionen handler egentlig om, at EU skal nå sine klima- og energimål for 2020 ved at kunne give statsstøtte til produktion af vedvarende energi som sol- og vindenergi.

Men samtidig siger kommissionen, at det ikke skal gå så hårdt ud over industrien, at EU taber arbejdspladser på den grønne omstilling.

Nogle medlemslandes industrier, også danske virksomheder, pålægges nemlig store afgifter, som skal gå til at fremme vedvarende energi. Afgifterne går til virksomheder, som for eksempel bygger vindmøller.

Blandt andet Tyskland og Danmark har det, der kaldes PSO - en grøn elafgift, som virksomheder betaler. Især gartnerierne går det stærkt ud over i Danmark, da de er i stor konkurrence med lande, hvor gartnerne ikke betaler denne afgift.

Derfor giver kommissionen mulighed for at give statsstøtte til et begrænset antal sektorer ved at give dem lov til at betale mindre PSO-afgift, dog inden for nogle bestemte retningslinjer og kriterier.

Generelt forbyder EU-lov statsstøtte, fordi det kan skade konkurrencen mellem virksomheder, der bliver støttet eller fritaget fra at betale visse afgifter, og virksomheder som ikke støttes.

Giver den danske stat for stor en lempelse til virksomheder, ser EU det som ulovlig statsstøtte.

Spørgsmålet, som stadig ikke er afklaret, er, om Danmark kan få alle de virksomheder, som de ønsker, ind under de kriterier, som kommissionen har vedtaget i dag, og om de danske gartnerier dermed kan få den lempelse på PSO-afgiften, som de ønsker.

0 kommentarer
Vis kommentarer