Fagforbund: Stemmeprocenten er tæt på rekord

HK/Privat og Dansk Metal er meget tilfredse med, at medlemmerne har stemt i så stort antal om ny overenskomst

For første gang i 10 år har flere end 40 procent af Dansk Metals medlemmer stemt om overenskomstaftalerne. I alt stemte 43,7 procent af medlemmerne, og 90,6 procent af dem stemte ja til de nye treårige overenskomster.

- Jeg er meget tilfreds med den store opbakning, som vores medlemmer har givet overenskomsterne.

- Det ser jeg som et udtryk for, at medlemmerne er tilfredse med de klare forbedringer, vi har forhandlet hjem, og ikke mindst som opbakning til hele overenskomstsystemet, siger Claus Jensen, der er formand for Dansk Metal, i en pressemeddelelse.

Dansk Metal har i forbindelse med afstemningen gennemført en større kampagne for at få flere medlemmerne til at stemme.

Forbundet har været i kontakt med mange tusinde medlemmer for at opfordre dem til at stemme, og på mange tusinde virksomheder har tillidsrepræsentanterne også været aktive for at få kollegerne til at stemme.

- Der var alt for få medlemmer, der stemte sidst. Derfor gjorde vi en ekstra indsats denne gang, og den indsats har båret frugt, kan vi nu se, siger Claus Jensen.

Samme melding kommer fra fagforbundet HK/Privat, hvor 50,8 procent af de stemmeberettigede medlemmer brugte deres stemmeret ved den afsluttende urafstemning. 91,3 procent af dem stemte ja.

- Det er en imponerende høj stemmeprocent, og jeg vil gerne takke hver og én af medlemmerne, der har stemt. Resultatet understreger, at snakken om fagbevægelsens manglende legitimitet er helt hen i vejret, siger Simon Tøgern, der er formand for HK/Privat.

Det er den højeste stemmeprocent ved overenskomstforhandlinger på LO-DA-området, siden HK/Privat blev stiftet i oktober 2003 ved fusionen mellem HK Industri og HK Service.

Rekordresultatet er blandt andet kommet i land ved hjælp af engagerede medlemmer, meget aktive tillidsrepræsentanter, virksomhedsbesøg og rundringninger, nyhedsbreve og sociale medier.

- Det viser, at interessen for overenskomster og rigtige fagforeninger er vendt i positiv retning, siger Simon Tøgern.

0 kommentarer
Vis kommentarer