DSB holdt IC4-revner hemmelige i fire år

To IC4-tog slog revner i 2010. Trafikstyrelsen hørte ikke om det før i marts 2014

For mere end fire år siden oplevede DSB for første gang, at akselkassen på et IC4-tog slog revner. Men først for en måned siden blev Trafikstyrelsen informeret om problemet.

Det bekræfter Trafikstyrelsen over for Ritzau.

- Trafikstyrelsen blev først orienteret om revnerne i marts 2014. Da der på det tidspunkt var fundet flere (tre) af disse revner, valgte Trafikstyrelsen at gå ind i sagen for at få en nærmere redegørelse, skriver kontorchef i Center for Jernbane Leif Funch i en mail til Ritzau.

Trafikstyrelsen blev den 12. marts underrettet om et tilfælde fra februar, hvor der var fundet revner i det såkaldte "lejehus" på et IC4-tog. I den forbindelse fortalte DSB, at lignende revner var observeret i to tilfælde i 2010.

Disse to tilfælde havde styrelsen ikke tidligere hørt om, og som en reaktion på henvendelsen bad Trafikstyrelsen DSB om at udarbejde en sikkerhedsvurdering af togene.

- Når Trafikstyrelsen har valgt at gå ind i sagen, er det fordi, vi ikke har fundet, at DSB i tide har givet dette problem tilstrækkeligt fokus i eget regi for at få klarlagt årsager med videre, skriver Leif Funch til Ritzau.

Han forklarer videre, at det ikke er et lovkrav, at DSB kontakter Trafikstyrelsen i forbindelse med denne type hændelser.

- Det er virksomheden, der ifølge lovgivningen er ansvarlig for jernbanesikkerheden i den daglige drift. Hændelser skal således håndteres af virksomheden selv, skriver kontorchefen, som altså vurderer, at DSB ikke har givet revnerne tilstrækkelig opmærksomhed.

To uger efter, at Trafikstyrelsen havde fået kendskab til revnerne, lavede myndigheden et notat om sagen.

- Det er Trafikstyrelsens vurdering, at hændelsestypen kan medføre en alvorlig risiko for jernbanesikkerheden, konkluderede inspektør Christian Hacke i notatet.

Ritzau afventer DSB's kommentar til sagen.

0 kommentarer
Vis kommentarer