Økonomer: Medlemskab af EU er en overskudsforretning

En række økonomer vurderer, at det er rigtig sundt for den danske økonomi at være medlem af EU

Mens debatten om at regulere velfærdsydelser til EU-borgere splitter politikerne på Christiansborg frem mod EU-parlamentsvalget 25. maj, skærer økonomerne nu igennem.

Et stort flertal i Ritzaus økonomiske panel, der består af nogle af landets førende økonomer, peger på, at Danmark tjener penge på det europæiske medlemskab.

Af de 38 økonomer svarer 26 således, at det overordnet set er en god forretning for Danmark at være med i EU.

Blandt det store flertal er CBS-professor Niels Westergård-Nielsen, der fremhæver, at medlemskabet har betydet et brud med de monopollignende tilstande, der tidligere prægede det danske marked.

- EU's krav om fri konkurrence er langt skrappere, end dem vi har brugt i Danmark. Det har gjort, at vi har fået meget mere fri konkurrence, siger Niels Westergård-Nielsen.

Han peger på statsbyggeri, elektriske kontakter og øldåser som nogle af de områder, der tidligere var præget af noget nær et monopol.

- Mangel på konkurrence betyder, at nogle betaler for meget for varerne, og det får monopol-indehaveren til at være mere ineffektiv. Det går ud over alle, mener CBS-professoren.

Af de 38 paneldeltagere mener seks af dem, at medlemskabet af EU går lige op for Danmark. Blot tre økonomer er af den overbevisning, at medlemskabet er en dårlig forretning for den danske stat.

En af de tre er investeringsøkonom Per Hansen fra investeringsplatformen Nordnet. Han påpeger, at Danmark hælder flere penge i EU end en række sydeuropæiske medlemmer.

- Set ud fra de pengestrømme, der flyder til EU, sammenlignet med de penge, der kommer til Danmark, vil jeg da tro, at de strømme er til ugunst for Danmark, siger han.

Omvendt anerkender investeringsøkonomen, at medlemskabet har åbnet de europæiske markeder for Danmark, og at det forhold kunne tale for, at det alligevel er klogt at sige ja til EU.

- Mere end 50 procent af vores bruttonationalprodukt kommer fra eksport/import, og derfor har det meget stor betydning, at danske virksomheder har fået lettere adgang til europæiske markeder. Men det er bare sværere at sætte tal på, mener Per Hansen.

0 kommentarer
Vis kommentarer