Økonompanel siger klart ja til EU's patentdomstol

Med økonombriller på er det tilsyneladende en rigtig god idé, at Danmark tilslutter sig EU's patentdomstol

Ikke en eneste af 39 økonomer i Ritzaus økonomiske panel har tænkt sig at stemme nej til dansk deltagelse i EU's patentdomstol ved folkeafstemningen den 25. maj.

Et stort flertal af økonomerne - 82 procent - vil stemme ja, mens 18 procent af økonomerne endnu ikke har besluttet, hvor krydset på stemmesedlen skal sættes.

Ib Fredslund Madsen, seniorstrateg i Jyske Bank, vil stemme ja, fordi han mener, at deltagelse i EU's patentreform vil være en fordel for danske virksomheder.

- Jeg er pragmatisk og lægger vægt på det praktiske. Virksomheder kan spare noget tid og være mere effektive, hvis de kun skal søge patent ét sted frem for i alle EU's lande.

- For mig er det en praktisk og effektiv foranstaltning, siger Ib Fredslund Madsen.

En af panelets tvivlere er Per Hansen, som er investeringsøkonom i Nordnet:

- Min tvivl er et udslag af, at jeg simpelthen ikke føler mig godt nok oplyst på nuværende tidspunkt. Jeg følger ellers med i den aktuelle debat, men jeg synes simpelthen ikke, at jeg har fået præsenteret argumenterne for at stemme nej eller ja.

- Man skal selvfølgelig altid huske at feje for egen dør, før man kan se, hvor meget skidt, der ligger ude på vejen. Og jeg må selvfølgelig samtidig erkende, at jeg ikke selv har gjort noget aktivt endnu for at få informationer, siger Per Hansen.

Patentdomstolens danske skæbne bliver afgjort i forbindelse med valget til Europaparlamentet den 25. maj, fordi folketingets partier ikke kunne blive enige om et ja.

Ritzaus økonomiske panel består af økonomer fra universitetsverdenen, finanssektoren og interesseorganisationer.

FAKTA: Se argumenter for og imod EU's patentreform

For:

* Det bliver lettere for danske virksomheder at beskytte deres opfindelser i hele Europa. De vil kun behøve at sende ansøgningen om patent ét sted hen i stedet for at skulle sende ansøgninger rundt til hvert enkelt land.

* Det gør det billigere for virksomhederne. Beregninger fra EU-Kommissionen viser, at det i dag koster op mod 240.000 kroner at søge patent i hele EU. Efter reformen vil det koste 35.000 kroner i gennemsnit.

* Fortalerne mener, det giver bedre vilkår for de virksomheder, som skal leve af at sælge deres idéer til andre lande - de får bedre mulighed for at skabe nye danske arbejdspladser.

* Hvis Danmark tilslutter sig patentdomstolen, får vi en afdeling til landet, og dermed kan danske virksomheder få afgjort patentstridigheder på dansk i stedet for at skulle føre retssager i udlandet.

Imod:

* Hvis Danmark tilslutter sig EU's patentdomstol, afgiver vi suverænitet til EU, som fremover bliver øverste myndighed i patentsager.

* Det fælles EU-patent vil sandsynligvis betyde, at der vil blive taget langt flere patenter. Modstanderne frygter, at det vil gå ud over innovationen og udviklingen og sætte små og mellemstore virksomheder under pres.

* Modstandere frygter desuden, at et fælles patentsystem vil betyde, at grænserne for, hvad man kan tage patent på, vil blive udvidet. Eksempelvis på gener, planter og software.

* De danske virksomheder kan fortsat søge EU's enhedspatent og høste fordelene, selvom det ender med et dansk nej til patentdomstolen. Desuden kan vi altid tilslutte os senere, når vi har set, hvordan systemet kommer til at fungere i praksis.

FAKTA: Hvad har EU's patentreform med dig at gøre

* At tage patent på noget er at få eneretten til et produkt, en idé eller en opfindelse. Det er en måde for virksomheder at undgå, at andre snupper deres gode idéer.

* Ved at tage patent sikrer man sig retten til at tjene penge på at sælge eller fremstille en opfindelse. Et patent kan gælde i op til 20 år.

* Hvis man vil have patent på for eksempel et produkt i EU, skal man i dag søge i hvert enkelt land.

* Men i EU har man efter forhandlinger i årevis besluttet sig for at lave et såkaldt enhedspatent, så virksomhederne kun behøver at sende én ansøgning af sted for at få patent i alle de EU-lande, der tilslutter sig.

* Med i aftalen hører en fælles patentdomstol i EU, som får eneret til at træffe afgørelser i tvister om patenter. Afgørelserne får virkning for alle de deltagende lande.

* Det betyder, at vi afgiver noget af retten til selv at bestemme - Danmarks suverænitet - hvis vi tilslutter os.

* Derfor siger grundloven, at mindst 5/6 af Folketingets medlemmer skal stemme ja til forslaget, ellers er det op til den danske befolkning ved en folkeafstemning.

* Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten har afvist at stemme for lovforslaget om dansk tilslutning til EU's patentdomstol, og derfor skal danskerne til folkeafstemning den 25. maj.

* 24 lande bakker fuldt op om patentreformen og vil gerne deltage i både enhedspatentet og patentdomstolen. Der skal kun være folkeafstemning om deltagelsen i Irland og Danmark.

Kilde: Justitsministeriet, Patent- og Varemærkestyrelsen, EU-Parlamentet.

0 kommentarer
Vis kommentarer