To metro-byggepladser kan skrue op for støjen

To af Cityringens byggepladser har fået udstedt nye støjpåbud af Københavns Kommune

Metrobyggepladserne ved Marmorkirken i det indre København og ved Nørrebroparken kan fra torsdag skrue op for maskinerne.

Københavns Kommune har således onsdag udstedt nye støjpåbud for byggerierne.

De nye støjniveauer skyldes blandt andet, at Natur- og Miljøklagenævnet har sat retningslinjer for, hvordan støjen skal beregnes, og her forventes larmen at blive målt lavere end ved den tidligere målemetode.

Ved Nørrebroparken vil kommunen fra 24. april tillade støj på op til 72 decibel døgnet rundt, mens man ved byggeriet ved Marmorkirken, der går ind i en mere larmende fase, tillader støj i dagtimerne på 95 decibel.

Tidligst fra 8. maj vil kommunen også tillade støj på 80 decibel i aftentimerne frem til klokken 22. Ved Marmorkirken tillader kommunen dog ikke støjende arbejde om natten.

I februar skred regeringen og et bredt flertal i Folketinget ind for at redde det groggy metroprojekt.

I en bred aftale blev naboernes mulighed for at klage over gener i forbindelse med byggeriet begrænset, mens der på den anden side blev sat flere penge af til at udbetale erstatning til naboerne.

Pakken giver blandt andet støjplagede metronaboer ret til genhusning og skønnes samlet at koste 300 millioner kroner, som betales af Metroselskabet.

0 kommentarer
Vis kommentarer