Kammeradvokat tjener 97 millioner på statens skattesager

På seks år er Skatteministeriets udgifter til kammeradvokaten steget fra 51 til 97 millioner kroner i skatteretssager

Skatteministeriets udgifter til kammeradvokaten alene i skatteretssager er steget fra 51 millioner kroner i 2007 til 97 millioner kroner i 2013. Det svarer til en stigning på 90 procent.

Det viser en analyse, som den liberale tænketank Cepos har lavet på baggrund af en aktindsigt i Skatteministeriet.

Analysen viser samtidig, at Skatteministeriet i 2012 vandt 85 procent af de skattesager, der blev ført ved domstolene, hvilket er et rekordstort antal sager.

Udviklingen vækker bekymring hos Cepos' skattejurist Henriette Kinnunen.

Hun hæfter sig ved, at VK-regeringen i 2009 afskaffede selskabers og fondes mulighed for at få dækket deres udgifter til advokatbistand i skattesager med det formål at opnå en årlig besparelse på 50 millioner kroner.

- Ser man på udviklingen i Skatteministeriets udgifter til kammeradvokaten, kan man konstatere, at en stor del af den besparelse, som man har opnået ved at afskaffe omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde, i stedet er anvendt til at opruste Skatteministeriets egne juridiske kompetencer i skattesager, siger Henriette Kinnunen.

Udviklingen er bekymrende for retssikkerheden, mener hun.

- Med den ene hånd opruster Skats egne juridiske kompetencer med øget bistand fra kammeradvokaten, mens man med den anden hånd lægger sten i vejen for, at selskaber og fonde kan få den fornødne sagkyndige bistand i skattesager.

- Det skaber en retssikkerhedsmæssig ubalance mellem skatteyderne på den ene side og Skat på den anden, som blandt andet illustreres af, at Skatteministeriet i 2012 vandt hele 85 procent af alle skatteretssager mod borgere og virksomheder, siger Henriette Kinnunen.

Der har været rejst kritik af, at staten betaler for store honorarer generelt til kammeradvokaten. Det indrømmer finansminister Bjarne Corydon (S) ifølge Politikens lørdagsudgave i en fortrolig orientering af Folketinget.

Corydon har ellers gentagne gange de seneste år - efter kritik af statens eneretsaftale med advokatfirmaet Poul Schmith - fastholdt, at aftalen, der har været uændret i mange år, stadig var økonomisk fordelagtig for staten.

Finansministeren har dog ændret holdning, efter at en ny undersøgelse viser, at 'staten bør kunne opnå lavere priser end i dag'.

0 kommentarer
Vis kommentarer