Assistens Kirkegård er nu fredet

Assistens Kirkegård er så stor en kulturarv, at den skal fredes, mener Danmarks Naturfredningsforening

Assistens Kirkegård på Nørrebro i København er nu fredet, oplyser Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Assistens Kirkegård er så stor en kulturarv, at den er et nationalt anliggende, der skal bevares, mener man i naturfredningsforeningen.

Det er Natur- og Miljøklagenævnet enig i og har onsdag besluttet, at den unikke kirkegård skal fredes.

DN glæder sig over afgørelsen.

- Vi er glade for afgørelsen, der sikrer, at Assistens Kirkegård får lov at bestå som det nationale klenodie, den er, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og fortsætter:

- Fredningen betyder, at Assistens Kirkegård nu er sikret som en samlet helhed, der både rummer kulturarv og rekreative værdier for byens borgere og besøgende.

Fredningen sikrer kirkegården mod en række foreslåede byudviklingsprojekter - blandt andet en supercykelsti.

Kritikkerne af en fredning har hævdet, at Assistens Kirkegård efter en fredning bliver et museum og mister sin samhørighed med Nørrebro, men det afviser Ella Maria Bisschop-Larsen.

- Fredningen sikrer, at Assistens får lov at bestå med begravelser og som grøn oase. Med andre ord vil borgerne med fredningen ikke mærke nogen ændringer i området i forhold til i dag, siger hun.

Foreningen påpeger, at den store folkelige opbakning med de sidste 14 dages medieomtale og debatter har vist, at Assistens Kirkegård ikke bare er en tilfældig eller ligegyldig park på Nørrebro. Men en kulturhistorisk perle der kan sammenlignes med de allerbedste i Europa.

- Fredningen vil sikre, at området fortsat kan bruges som hidtil, og at der kan plantes nye træer og opstå nye skikke og kulturmønstre.

- Og så giver fredningen de mange interessenter omkring Assistens Kirkegård mulighed for at få indflydelse på, hvordan den skal bruges og udvikles. Det eneste, fredningen forhindrer, er, at parkdelen af Assistens Kirkegård bliver inddraget til byudviklingsprojekter, siger hun.

0 kommentarer
Vis kommentarer