FAKTA: Dette indeholder den nye metroaftale

Se her, hvad regeringen og Københavns Kommune er blevet enige om i aftalen om en udbygning af metroen

En ny metro til Sydhavnen.

* Sydhavnsmetroen bliver en forlængelse af linjen fra Nordhavnen til København H og bliver dermed en integreret del af trafikken på den nye Cityring.

* Aftalen gør dermed Ny Ellebjerg Station til et nyt trafikknudepunkt i hovedstadsområdet med skift mellem metro, S-tog, regionaltog og fjerntog. I aftalen om togfonden er der afsat 512 millioner til udbygning af stationen.

* Linjen kommer til at indeholde fem stationer - Fisketorvet, Frederiksholmsløbet, Slusen, Mozarts Plads og altså Ny Ellebjerg Station.

* Sydhavnsmetroen forventes at betyde yderligere 43.000 daglige passagerer på hverdage.

* Prisen for Sydhavnsmetroen bliver 8,6 milliarder kroner, men finansieres delvist af kommende passagerindtægter. Der skal findes 5,6 milliarder kroner nu, som skal finansieres af staten og Københavns Kommune.

* Staten betaler størstedelen af sin del ved at overdrage 40 procent af sine aktier i By og Havn til kommunen. By og Havn er et byudviklingsselskab primært for Ørestad og København, som er ejet af staten (45 procent) og Københavns Kommune (55 procent)

* Det sidste anlægsarbejde ventes at være færdig i 2023.

Udvikling af Nordhavnen:

* I forlængelse af den allerede vedtagne metrolinje til Nordhavn skal der anlægges "et antal yderligere metrostationer i forlængelse".

* De skal finansieres af By og Havn, der i forlængelse af aftalen bliver ejet 95 procent af Københavns Kommune og fem procent af staten.

* En ny vejforbindelse i tunnel mellem Nordhavnsvej, som er ved at blive anlagt, og Nordhavn.

* Nordhavnstunnelen vil koste cirka 2,1 milliarder kroner og skal finansieres af By og Havn.

0 kommentarer
Vis kommentarer