FN: Nordkorea skal stilles for domstol

Nordkorea forbryder sig mod menneskeheden, siger FN-kommission, som vil have påført regimet en straf.

Regimet i Nordkorea begår forbrydelser mod menneskeheden og bør stilles for en international domstol, siger FN-kommission, oplyser nyhedsbureauer.

- I mange tilfælde udgør de krænkelser af menneskerettighederne, der er fundet af kommissionen, forbrydelser mod menneskeheden, hedder det i ekspertrapporten, som er bestilt af FN.

- Dette er ikke blot en stats udskejelser, de er en essentiel komponent i det politiske system, der har bevæget sig langt væk fra idealerne, som det hævder at være grundlagt på, lyder det videre.

Blandt anklagerne er udhungring og slavegørelse af befolkningen.

Det er formentlig en af de mest hårdtslående FN-rapporter mod noget land i verdensorganisationen.

- Alvoren, omfanget og indholdet af disse forbrydelser efterlader en stat, som ikke har nogen parallel i den nuværende verden, konstaterer kommissionen.

Ekspertgruppen, der er udpeget af FN's Råd for Menneskerettigheder, mener, at en international domstol skal tage stilling til de anklager, der rejses i rapporten.

- Enhver embedsmand i Den Demokratiske Republik Korea, som begår, giver ordre til, fremmer eller hjælper forbrydelser mod menneskeheden, påfører sig et kriminelt ansvar efter international lov og må drages til ansvar efter den lov, siger kommissionen formand, Michael Kirby.

Kommissionen peger selv på, at sagen kan tages op af Den Internationale Straffedomstol (ICC).

Der er flere hundrede sider i rapporten, hvor nordkoreaneres vidneudsagn bidrager til et samlet billede af en stat, der forbryder sig mod menneskeheden.

Det skønnes, at mellem 80.000 og 120.000 mennesker er politiske fanger.

0 kommentarer
Vis kommentarer