Afghansk asylsøger vinder sag imod Belgien

Ny asyldom fra Menneskeretsdomstolen kan få konsekvenser for tilbagesendelse af asylansøgere til Grækenland

Menneskeretsdomstolen i Strasbourg har givet en afgansk asylsøger medhold i, at hans sag skal behandles i Belgien og ikke i Grækenland.

Den afghanske mand har fået medhold i, at de belgiske myndigheder ved at sende ham tilbage til Grækenland har udsat ham for en risiko for umenneskelig og nedværdigende behandling.

Sagen kan også få konsekvenser for Danmark, hvor omkring 300 asylansøgere sidder i venteposition.

Regeringen med integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) i spidsen ønsker at tvangsudsende dem til Grækenland, men her er asylsystemet tæt på at kollapse, og sagerne er derfor sat i bero efter påbud fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Regeringen har dog indtil nu blankt afvist at følge eksemplerne fra flere andre EU-lande og behandle asylansøgningerne i Danmark

Den belgiske sag blev rejst af en afghansk flygtning, som i februar 2009 ankom til Belgien efter at være rejst via Iran, Tyrkiet og Grækenland.

Efter forskrifterne i EU's såkaldte Dublin-forordning valgte de belgiske myndigheder at sende ham tilbage til Grækenland, hvor han siden har levet på gaden uden at få behandlet sin asylansøgning.

Dublin-forordningen slår fast, at en asylansøgning som hovedregel skal behandles i det første EU-land, som en asylansøger er ankommet til.