Forening: Inklusion stresser børn med autisme

En ny undersøgelsen viser ifølge Landsforeningen Autisme, at børn med særlige behov mistrives i folkeskolen

Stress, selvmordstanker og had til skolen er hverdag for mange børn med diagnosen autisme.

Det fastslår Landsforeningen Autisme, efter at foreningen har spurgt 164 forældre til børn med autisme, der er blevet inkluderet i den almindelige folkeskole, hvordan deres børn trives i skolen.

Forældrene kommer fra 89 forskellige kommuner.

Ifølge landsforeningens formand, Heidi Thamestrup, viser svarene, at der er brug for nytænkning i folkeskolen.

- Der er simpelthen brug for en ny ramme, som specialbørn også kan være i, og den lille ting man kunne gøre var at sørge for, at de mennesker, der arbejder i skolen, ved noget om autisme, siger hun.

I undersøgelsen har 80 forældre svaret, at deres barn opfatter sin skolegang negativt. 70 forældre svarer, at deres barn har nægtet at gå i skole i flere dage, mens 20 forældre svarer, at deres barn har nægtet at gå i skole i tre måneder eller mere.

- Det er altid på grund af stress, at børn nægter at gå i skole. De har simpelthen overkompenseret for længe, og så bryder de sammen, lyder forklaringen fra Heidi Thamestrup.

Over halvdelen af forældrene kan også berette, at der kun en én voksen i barnets klasse, selvom der mindst er ét barn med særlige behov i klassen.

Det får landsorganisationens formand til at konkludere, at der ikke kun er tale om enkeltsager.

- Det kræver specialiseret viden, erfaring og god tid at kunne imødekomme elever med særlige behov. Undervisningsministeriet må tage initiativ til at sikre en national plan for efteruddannelse af lærerne, siger Heidi Thamestrup og tilføjer:

- Og der er behov for at sætte farten ned i hele inklusionsprocessen, hvis det skal foregå bare nogenlunde forsvarligt.

Men børne- og kulturformand i Kommunernes Landsforening (KL) Anna Mee Allerslev mener ikke, at inklusionsproblemet kun skal løses ved at tilknytte flere voksne til klasserne.

- Der skal udvikles helt nye læringsmiljøer. Og så skal vi selvfølgelig være meget opmærksomme på, hvor grænsen for inklusion i folkeskolen går. Målet er, at flere, ikke alle, skal inkluderes i folkeskolen, siger Anna Mee Allerslev.

I 2012 indgik regeringen og KL en aftale om, at flere børn med særlige behov skal inkluderes i den almindelige folkeskole.

Målet er, at 96 procent af landets børn skal gå i en almindelig folkeskole i 2015. Det kræver, at 10.000 børn starter eller bliver flyttet til den almindelige folkeskole.

0 kommentarer
Vis kommentarer