Så meget får medierne i tilskud

102 medier har søgt støtte. 61 får tildelt den

For første gang får danske netmedier som Altinget.dk, Avisen.dk og Den Korte Avis del i mediestøtten.

De store landsdækkende aviser får stadig del i støtten, men skal med den nye lov forvente, at tilskuddet bliver mindre over de næste tre år.

102 danske medier har søgt om mediestøtte, og 61 får del i den.

17 af dem har ikke tidligere fået tilskud fra mediestøtteordningen under Kulturministeriet. Af de 17 nye medier er 13 skrevne internetmedier, oplyser Medienævnet.

Omlægningen af mediestøtten har betydet, at nye internetmedier er kommet til, og at langt de fleste medier, som tidligere har fået tilskud, også får tilskud fra den nye ordning.

Samtidig er der sket omfordeling fra de store medier til mindre og lokale medier.

Kulturminister Marianne Jelved (R) er glad for, at den nye mediestøtteordning ser ud til at virke efter hensigten.

- Det handler om at støtte produktion fremfor distribution - journalister og redaktionelt indhold fremfor papir og tryksværte. Medienævnets fordeling betyder, at 17 medier, der ikke fik tilskud under den tidligere ordning, nu får tilskud, siger hun.

- Det betyder, at web- og flere nichemedier får andel i støtten, samtidig med at de eksisterende printmedier og mangfoldigheden bevares. Det er godt. Det er også efter hensigten, at 17 regionale og lokale aviser får højere tilskud end tidligere.

Omfordelingen af mediestøtten fra de store medier til de små og nye medier indfases over en treårig periode via overgangsordningen.

- Det, forventer jeg, sikrer en god omstillingsproces for de medier, der får nedsat deres tilskud efter den nye ordning, siger Marianne Jelved i en kommentar til Medienævnets tildeling af mediestøtte.

0 kommentarer
Vis kommentarer