Forbrugerrådet: Det er meget utrygt

Overvej at klage over PensionDanmark til Forsikringsankenævnet, siger seniorøkonom

Seniorøkonom i Forbrugerrådet, Morten Bruun Pedersen, betegner det som meget utrygt, at teknikaliteter omkring udbetalingstidspunktet kan få så store konsekvenser for en lønmodtager, som det er sket i Kaj Jensens sag.

- Det er naturligvis meget utrygt, at sådanne teknikaliteter gør, at man som lønmodtager kan miste et så stort beløb. Der er jo en grund til, at man har disse forsikringer i forbindelse med 'kritiske sygdomme.'

Pengene skal hjælpe den syge og de efterladte i en svær tid, der er forbundet med stor usikkerhed på mange områder. Man kan ikke forvente, at en portør på et sygehus skal vide, hvornår der overføres løn og lignende. Han må have tillid til, at sygehuset omgående videresender de oplysninger, han kommer med.

Det er meget svært for mig - på baggrund af de foreliggende oplysninger - at fastslå med sikkerhed, hvem der har begået fejlen. Men manden er blevet ramt af en række uheldige omstændigheder og teknikaliteter, og nu sidder familien så tilbage.

Hvis den efterladte hustru ikke umiddelbart har penge til at betale for en retssag, så kan hun overveje at klage over PensionDanmark til Forsikringsankenævnet. Den afgørelse, som Forsikringsankenævnet kommer frem til, kan måske give en ide om, hvem der har skylden, og mod hvem et søgsmål skal rettes, siger seniorøkonom Morten Bruun Pedersen.

0 kommentarer
Vis kommentarer