Cepos: Etage-dom åbner for flere bagatel-sager

Ligebehandlingsnævnet og domstolene burde slet ikke behandle sager om kvindeværelser på hoteller, mener Cepos

Fredagens dom i Østre Landsret, der forbyder en særlig kvindeetage på Bella Sky Hotel i København, åbner for flere "bagatel-sager" af samme type.

Se også: Hotel dømt: Ulovligt med værelser kun for kvinder

Det siger chefjurist i den liberale tænketank Cepos Jacob Mchangama.

- Jeg opfatter det her som en bagatelsag, der i virkeligheden ikke handler om ligestilling, som det ville gøre, hvis Ritzau eksempelvis ikke ville ansætte kvinder, siger han til Ritzau.

- Det er klart, at virksomheder, der fremover vil lave tiltag, der tilgodeser mænd eller kvinder, vil have meget begrænsede muligheder for det, siger han.

Han understreger, at den danske lov rummer et "meget omfattende" diskriminationsforbud, hvor der ikke efterlades et særlig stort spillerum for undtagelser.

- Ligebehandlingsnævnet har i en årrække lagt meget lidt vægt på undtagelserne, og den praksis er så blevet blåstemplet af et flertal af dommerne i landsretten, siger Mchangama.

- En af dommerne lagde vægt på, at der ikke var dårligere behandling, fordi værelserne stort set er ens. Det er jeg sådan set enig i, men det lagde landsretten altså samlet set ikke vægt på, siger Jacob Mchangama

Han henviser til, at en af de i alt tre landsdommere - to mænd og en kvinde - faktisk gik ind for, at kvindeetagen skulle have lov til at bestå som i dag (for en god ordens skyld var det en af de mandlige dommere, der udgjorde mindretallet, red.).

Han peger på, at der i dag er flere tilfælde, hvor kvinder har særlig forrang.

- Hvis man mener, at kvinde-fitnesscentre, kvinde-rejser og kvinde-løb er legitime undtagelser fra diskriminationsforbuddet, så har jeg svært ved at se, hvorfor hotelværelser skulle adskille sig så meget fra det.

- Men det, at man har kvindeløb, er jo ikke noget, som nogen opfatter som et konkret problem i det danske samfund, og derfor mener jeg også, at man bør bestræbe sig på at undgå den slags sager. Og med det her er der åbnet for flere af den slags klager, siger han.

0 kommentarer
Vis kommentarer