Adoptioner fra Nigeria er suspenderet

Ministerium: Det er ikke forsvarligt at adoptere børn fra Nigeria, hvor korruption og dokumentfalsk hersker

Socialminister Manu Sareen (R) har tirsdag besluttet at suspendere adoptioner fra Nigeria med øjeblikkelig virkning.

Det sker på baggrund af en indstilling fra Ankestyrelsens Familieretsafdeling, der ikke længere vurderer, at det er forsvarligt at adoptere børn fra landet.

Konkret vurderes det, at udviklingen går den forkerte vej, når det gælder korruption, dokumentfalsk og nigerianske myndigheders kontrol med adoptionsprocessen.

Det øger risikoen for urigtige oplysninger om børnene og dermed også risikoen for, at børnene reelt ikke er frigivet til adoption.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at beskytte børnene og for at give familierne tryghed. Når Ankestyrelsen vurderer, at det er nødvendigt at suspendere adoptioner fra Nigeria, så må jeg som minister tage konsekvensen, siger socialminister Manu Sareen.

- Det er vigtigt, at vi løbende vurderer situationen i de lande, vi samarbejder med. Vi skal sikre, at adoptionerne sker på en etisk, juridisk og faglig forsvarlig måde.

Ankestyrelsen har i længere tid haft et særligt fokus på at gennemgå de konkrete adoptionssager fra Nigeria og løbende har haft kontakt til andre aktører på området for at følge udviklingen i Nigeria.

Ankestyrelsen har oplyst, at man i dag ikke har oplysninger, der giver grund til at betvivle lovligheden af de adoptioner, som allerede er gennemført til Danmark.

- Når vi nu er nødt til at lukke ned for nye adoptioner fra Nigeria, så viser det også, hvor svært adoptionsområdet er. Der findes ikke lette løsninger. Det helt afgørende for mig er, at vi hele tiden har børnene i centrum, når vi træffer beslutninger på adoptionsområdet, siger Manu Sareen.

Suspensionen gælder ikke de sager, hvor nigerianske børn og danske forældre allerede er matchet. De berørte familier er orienteret direkte via brev fra Ankestyrelsen.

0 kommentarer
Vis kommentarer