Hvad har patentreformen med dig at gøre

Se, hvorfor det er op til den danske befolkning, om vi skal tilslutte os en fælles europæisk patentdomstol

- At tage patent på noget er at få eneretten til et produkt, en idé eller en opfindelse. Det er en måde for virksomheder at undgå, at andre snupper deres gode idéer.

- Ved at tage patent sikrer man sig retten til at tjene penge på at sælge eller fremstille en opfindelse. Et patent kan gælde i op til 20 år.

- Hvis man vil have patent på et produkt i EU's medlemslande, skal man i dag have det valideret i hvert enkelt land.

- Men i EU har man efter forhandlinger i årevis besluttet sig for at lave et såkaldt enhedspatent, så virksomhederne kun behøver at sende én ansøgning af sted for at få patent i alle de EU-lande, der tilslutter sig.

Se også: IT-forening om EU-plan: Stem ja Helle

- Patentreformen er blevet forhandlet i EU igennem flere år, men er endt som et såkaldt forstærket samarbejde, da det ikke var alle EU-lande, der ville være med.

- Med i aftalen hører en fælles patentdomstol, som får eneret til at træffe afgørelser i tvister om patenter. Afgørelserne får virkning for alle de deltagende lande.

- Det betyder, at vi afgiver noget af retten til selv at bestemme - Danmarks suverænitet - hvis vi tilslutter os.

- Derfor siger grundloven, at mindst 5/6 af Folketingets medlemmer skal stemme ja til forslaget, ellers er det op til den danske befolkning ved en folkeafstemning.

- Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten har afvist at stemme for lovforslaget om dansk tilslutning til EU's patentdomstol, og derfor skal danskerne til folkeafstemning den 25. maj.

Se også: OVERBLIK: Se argumenter for og imod patentreformen

- 24 lande bakker fuldt op om patentreformen og vil gerne deltage i både enhedspatentet og patentdomstolen. Der skal kun være folkeafstemning om deltagelsen i Irland og Danmark.

Kilde: Justitsministeriet, Patent- og Varemærkestyrelsen, EU-Parlamentet.

Se også: Ingen vej tilbage: Danskerne stemmer om patentdomstol

0 kommentarer
Vis kommentarer