Krisen bremser sort arbejde

Færre danskere arbejder sort. Det skyldes krisen, mens lavere skat og håndværkerfradrag ingen rolle spiller

Færre danskere snyder skattevæsnet ved at udføre sort arbejde.

På baggrund af interviews med 1930 borgere konkluderer Rockwool Fondens Forskningsenhed i en analyse, at det sorte arbejde er faldet, siden den økonomiske krise satte ind.

Mens sort arbejde i 2008 havde en markedsværdi på 48 milliarder kroner, er værdien faldet til 40 milliarder i 2012.

Samtidig viser analysen, at andelen af 18- til 66-årige, der arbejder sort, er svagt faldende fra 26 procent i 2008 til 22 procent i 2012.

Forklaringen er ifølge forskningschef Torben Tranæs, at befolkningen er blevet mere tilbageholdende med at sætte aktiviteter i gang under krisen. Uanset om de er hvide eller sorte.

- Man kunne tro, at når der er krise, så stiger ledigheden, og flere vil have tid til, og måske ønske om at kompensere for en nedgang i den hvide indkomst ved at udføre sort arbejde. Men det er altså ikke sket, siger Torben Tranæs.

- Efterspørgslen har tilsyneladende ikke været der.

I den undersøgte periode har først den borgerlige og siden den nuværende regering forsøgt at begrænse det sorte arbejde. Dels med lettelser i topskatten, dels med boligjobordningen, som giver et skattefradrag ved istandsættelse af boligen.

Men ingen af tiltagene haft nogen større betydning, siger professor Søren Leth-Petersen, Økonomisk Institut på Københavns Universitet, som har medvirket i undersøgelsen.

- Vi har analyseret, om faldet i det sorte arbejde kan tilskrives disse tiltag. Den korte version af svaret er nej, siger han.

Han henviser til forårspakken fra 2010, som sænkede marginalskatten samtidig med, at topskattegrænsen blev hævet. Men ifølge analysen uden effekt, for antallet af topskatte-borgere, der arbejder sort, er uændret.

Både i 2009 og 2012 drejede det sig om seks ud af ti.

Og når det kommer til boligjobordningen, eller håndværkerfradraget, så er der heller ingen tegn på nogen effekt.

For selv om der i årene, efter fradraget blev indført, kan ses et mindre fald i andelen af håndværkere, der arbejder sort, så skyldes det næppe fradraget.

Forventningen var, at det sorte arbejde ville falde inden for bygge og anlæg, da det er her, 94 procent af fradragene er givet.

Men overraskende viser analysen, at den del af branchen i 2012 tegnede sig for 70 procent af det sorte arbejde, hvilket er en lille stigning i forhold til 2009.

0 kommentarer
Vis kommentarer