Ledige kontakter oftere vagtlægen end folk i job

Både den praktiserende læge og vagtlægen bliver brugt hyppigere af ledige end af beskæftigede

Ledige bruger i gennemsnit vagtlægen dobbelt så meget som danskere, der er i arbejde. Derudover er de ledige også overrepræsenteret, når det kommer til besøg hos den praktiserende læge.

Det viser en analyse fra Momentum, Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev.

De ledige defineret som alle dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har i gennemsnit 56 procent flere besøg ved den praktiserende læge end lønmodtagere, mens de samtidig kontakter lægevagten hvad der svarer til 125 procent flere gange.

Forskellen overrasker Morten Bondo Christensen, der er praktiserende læge og seniorforsker ved forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet.

- Man skulle jo umiddelbart forvente, at de ledige kunne tage imod dagtilbuddet ved den praktiserende læge, fordi de ikke skal have fri fra arbejde for at komme til læge, siger han til Momentum.

Morten Bondo Christensen har to forklaringer på, hvorfor de ledige alligevel bruger vagtlægeordningen mere end beskæftigede.

- En del af forklaringen skal sikkert findes i, at de generelt er mere syge, og deres behov for læge derfor også kan være mere akut end de andre gruppers.

- Samtidig er de ledige ofte dårligere stillet, når det gælder egenomsorg og ressourcer i omgangskredsen, som gør, at man måske vanskeligere kan finde råd og vejledning andre steder uden for arbejdstid end lige ved vagtlægen, siger han.

Analysen viser yderligere, at jo længere væk fra arbejdsmarkedet, man kommer, des oftere bruger man vagtlægen.

Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, afviser over for Momentum, at der skal laves restriktioner i borgeres brug af vagtlægen.

- Vi må ikke skabe ringere mulighed for at kontakte sundhedsvæsnet på det tidspunkt, folk føler behov for det. Der skal vores sundhedsvæsen være der for dem. Jeg synes, at vores sundhedsvæsen skal have en kapacitet og faglighed, hvor man aldrig kan fejle det forkerte eller henvende sig på det forkerte tidspunkt, siger han.

0 kommentarer
Vis kommentarer