Ny pakke skal hjælpe børn mod chikane-forældre

Et barn har ret til begge sine forældre, og den ret skal ikke forhindres af forældrechikane, fastslår flertal

Børn skal ikke miste kontakten med en forælder, blot fordi den anden forælder forhaler en sag i Statsforvaltningen.

Sådan lyder det fra et flertal bestående af alle Folketingets partier, som fredag er blevet enige om en ny skilsmissepakke. Den skal sikre, at en forælder ikke kan chikanere den anden forælder ud af barnets liv efter en skilsmisse, siger socialminister Manu Sareen (R).

- Det bliver aldrig i orden, at kontakten mellem barn og forælder afbrydes, bare fordi den ene forælder ønsker det, siger Manu Sareen (R) i en pressemeddelelse.

Partierne er blandt andet blevet enige om, at der fremover skal være mødepligt i Statsforvaltningen. Det skal forhindre, at forældre uden gyldig grund aflyser møder og dermed forhaler sagen til skade for den forælder, der ikke har barnet boende.

- Forældrene skal samarbejde. Også om, at barnet bevarer kontakten til begge dets forældre, hvor det er til barnets bedste. Med skilsmissepakken har vi taget et vigtigt skridt for at sikre, at det også rent faktisk sker, siger Manu Sareen.

Chikaneforældre vil også blive ramt på andre måder. Blandt andet vil det udløse "erstatningssamvær", hvis en forælder aflyser samvær med barnet uden gyldig grund.

Statsforvaltningen får også en ny mulighed for at blande sig i afholdelsen af ferier, så det, politikerne er blevet enige om at kalde "chikanøs ferieafholdelse", ikke forhindrer barnet i at være sammen med begge forældre.

- Uanset partiskel har vi alle været meget optaget af at sætte børnene i centrum i skilsmisser. Og af, hvad vi kan gøre for eksempelvis at undgå de sager, hvor konflikterne er så voldsomme, at fogeden eller politiet må hente barnet, fordi forældrene ikke kan blive enige, siger Manu Sareen.

Partierne er i den forbindelse blevet enige om at tilbyde rådgivning i eget hjem til forældre, hvis sag behandles i fogedretten, og hvor næste skridt er, at barnet skal hentes af fogeden og politiet.

Regeringen vil i den kommende folketingssamling fremsætte et lovforslag, der skal føre initiativerne ud i livet.

0 kommentarer
Vis kommentarer