Unicef opgiver at få børnedødeligheden ned til tiden

Dobbelt så mange børn under fem år overlevede i 2013 som i 1990. Alligevel er det umuligt at nå FN's 2015-mål

På 23 år er antallet af børn, der ikke når at fejre deres fem års fødselsdag, faldet til det halve fra 12,7 millioner i 1990 til 6,3 millioner sidste år.

Det viser den årlige statusrapport om børnedødelighed fra FN's Børnefond, Unicef.

Selvom det er opløftende tal, er de faktisk ikke helt gode nok.

FN har et mål om at reducere den globale børnedødelighed med to tredjedele i 2015. Men så langt ned kommer dødeligheden ikke.

Hvis den nuværende udvikling fortsætter i alle lande, vil målet ifølge Unicef tværtimod først være nået i 2026.

- Det er rigtig godt, at børnedødeligheden falder. Det handler om, at udviklingen bider sig fast, når piger og kvinder får bedre adgang til uddannelse, sundhedsydelser og rent vand. Det kræver en ihærdig og vedvarende indsats, siger handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S) til Unicef-rapporten.

- Men der er stadig alt for mange børn og især spædbørn, der dør. Derfor vil jeg i næste uge i New York arbejde for at samle opbakning til, at FN i 2015 sætter nogle ambitiøse globale bæredygtighedsmål, der også adresserer disse udfordringer, siger han.

Der er FN-topmøde om millenniumudviklingsmålene fra 20. til 22. september i New York.

Selvom flere og flere børn overlever den første kritiske tid efter fødslen, mistede næsten halvdelen af de 6,3 millioner børn, der døde i 2013 inden fem års-alderen, livet som følge af dødelighed blandt spædbørn.

Ifølge Unicef er det især indsatsen mod smitsomme sygdomme, som gør, at flere småbørn trods alt overlever.

- Unicef har hjulpet med at forbedre landenes sundhedssystemer, så flere har fået adgang til sundhedshjælp, også selvom de bor langt væk fra egentlige sundhedsklinikker, siger Steen M. Andersen, generalsekretær i Unicef Danmark.

Antallet af børn, der dør af diarré, er faldet med 54 procent fra 2000 til 2013, og 80 procent færre børn har mistet livet til mæslinger i samme periode.

Lungebetændelse, malaria og diarré er tilsammen skyld i omkring en tredjedel af alle dødsfald blandt børn under fem år.

0 kommentarer
Vis kommentarer