Bævere gnaver sig til stor fremgang i Jylland

Antallet af bævere i Jylland er mangedoblet på 20 år. Hvis det fortsætter, skal arten måske reguleres

Bæveren havde været væk fra dansk natur i 1000 år, inden man satte den ud igen for 20 år siden. Foto: Ritzau Scanpix
Bæveren havde været væk fra dansk natur i 1000 år, inden man satte den ud igen for 20 år siden. Foto: Ritzau Scanpix

Bestanden af bævere i Jylland er mangedoblet, siden de første bævere blev genudsat for 20 år siden i Vestjylland.

Der blev genudsat 18 bævere i 1999, og bestanden er nu vokset til mellem 240 og 270 bævere.

Det viser en nyt notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Bæveren var udbredt herhjemme indtil for 1000 år siden, da den uddøde.

I Danmark og flere andre lande i Europa besluttede man at genudsætte bæveren, fordi den er med til at skabe levesteder for andre dyr og planter.

Der blev også genudsat bævere i Nordsjælland i 2009 til 2011. Her er bestanden vokset fra 23 til cirka 40 bævere.

Men det er i Jylland, at arten har den største fremgang:

- Den estimerede bestandsudvikling i Jylland matcher de hurtigste vækstrater målt for reintroducerede bæverbestande i Centraleuropa, skriver forskerne fra Aarhus Universitet.

De anslår, at bestanden at bæver i Jylland i 2030 vil være dobbelt så stor som nu.

Bæveren er fredet, og det er ulovligt at skyde den store gnaver eller på anden måde regulere den.

Men det kan måske ændre sig, hvis bestanden fortsætter med at vokse.

Miljøstyrelsen forventer nemlig, at bæveren i Jylland opnår såkaldt gunstig bevaringsstatus senest i 2025.

- Når det sker, vil det efter en konkret vurdering være muligt at anvende mere vidtgående forvaltningstiltag i form af flytning eller regulering i Jylland, skriver Miljøstyrelsen på styrelsens hjemmeside.

Med regulering menes normalt aflivning af enkelte individer.

Hos Danmarks Jægerforbund håber man på, at der på sigt kan indføres jagttid på bæver.

- Det faglige grundlag skal være i orden, og forskerne skal vurdere, at bestanden er bæredygtig.

- Men hvis det er tilfældet, er det helt naturligt, at vi taler jagt på bæver, siger Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

Spørgsmål: Men hvilken forskel gør det, om dyret aflives af Miljøstyrelsen eller skydes af jægere?

- Regulering er en bureaukratisk løsning, hvorimod jagt er en mere simpel måde at løse opgaven på, samtidig med at jægerne kan få en rekreativ fornøjelse ud af det, siger Claus Lind Christensen.

Det er i øvrigt ikke alle lodsejere, der er glade for bæverens indtog. I 2018 lagde en lodsejer sag an mod staten for at få kompensation for bæverskader på hans ejendom mellem Holstebro og Lemvig.

Find Andersen-Fruedahl, som han hedder, tabte dog sagen først ved Retten i Holstebro og efterfølgende ved Vestre Landsret.