Bartender bad om fri til baby-scanning: Så blev han fyret

Kun 11 dage efter, at en mandlig bartender bad om fri til at tage med sin gravide kæreste til nakkefoldsscanning, blev han fyret. Nu får han 140.000 kroner i godtgørelse

Det blev et ‘nej’ og en fyrreseddel til en mandlig bartender, da han bad sin leder om fri til at tage med sin gravide kæreste til nakkefoldsscanning.

Det skriver Fagbladet 3F.

Afskedigelsen fandt sted kun 11 dage efter, at bartenderen havde oplyst sin leder om, at han havde ændrede ønsker til vagtplanen, fordi kæresten var gravid og skulle til nakkefoldsscanning.

Han klagede til Ligebehandlingsnævnet den 29. januar i år, og nævnet har nu givet ham medhold. De har afgjort, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven.

Af Ligebehandlingsnævnets afgørelse fremgår det, at der var tale om forskelsbehandling, da han blev afskediget under sin kærestes graviditet. Hotellet skal derfor betale en godtgørelse på 140.000 kroner for at have fyret ham.

Som begrundelse for fyringen gav hotellet i første omgang denne forklaring til bartenderen:

- Vi må beklageligvis meddele, at vi ser os nødsaget til at opsige din stilling. Årsagen til opsigelsen er ændringer i organisationen, står der i opsigelsen.

Den begrundelse faldt Ligebehandlingsnævnet ikke for. I afgørelsen lægger nævnet vægt på den korte tid, der går, fra kærestens graviditet kommer frem, til at bartenderen fyres.

- Det var heller ikke dokumenteret, at beslutningen om at afskedige bartenderen var truffet forud for hans meddelelse om sin kærestes graviditet, konkluderer Ligebehandlingsnævnet.

Bartenderen havde heller aldrig modtaget skriftlige påtaler eller advarsler om, at virksomheden var utilfreds med hans arbejdsindsats.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Sker en afskedigelse alligevel under en graviditet, er det op til arbejdsgiveren at dokumentere, at afskedigelsen ikke er begrundet i graviditet.

Hos 3F, der organiserer bartendere og tjenere i hotel og resturationsbranchen, er sager, hvor kommende fædre afskediges, ikke ukendte.

- Det er ikke usædvanligt, at ledere og arbejdsgivere ikke er opmærksomme på, at Ligebehandlingslovens bestemmelser gælder for både mænd og kvinder, siger Søren Heisel, der er forbundssekretær hos 3F.

- Der sker stadig forskelsbehandling på grund af køn i alle brancher. Forhåbentlig ikke direkte, men indirekte og kulturelt er mænd diskrimineret, hvad angår barsel. Det fortæller statistikkerne jo tydeligt. Mænd har cirka 10 procent af den samlede barsels- og forædreorlov i Danmark, siger han.