Biologisk mysterium afsløret: Derfor udklækker havskildpadder kun hunner

Klimaforandringer har gjort, at en af verdens største bestande af grønne havskildpadder nu domineres af hunner

Ny forskning viser, at bestanden af havskildpadder risikerer at kollapse, hvis ikke der gøres noget ved kønsfordelingen. Foto: Colourbox
Ny forskning viser, at bestanden af havskildpadder risikerer at kollapse, hvis ikke der gøres noget ved kønsfordelingen. Foto: Colourbox

Den store bestand på over 200.000 redeliggende havskildpadder ved det nordlige Great Barrier Reef i Australien risikerer at kollapse, hvis der ikke rettes op på kønsfordelingen.

Det viser ny forskning, som WWF har deltaget i, og som er publiceret i tidsskriftet Current Biology. Udviklingen bekymrer Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

- Denne ikoniske art er i forvejen truet på alle fronter. Masseblegning af koralrevene, hvor skildpadderne finder føde, krybskytteri, forurening, byggeri ved kysterne og fiskeri, hvor skildpadderne drukner i fiskernes trawl, siger han.

Højere temperaturer, som følge af klimaforandringer i det nordlige Queensland, er årsag til den ulige fordeling af kønnet hos havskildpadderne.

Ungernes køn bestemmes nemlig af, hvilken temperatur æggene har, når de klækkes. Så når sandet på strandene, hvor skildpadderne har rede, er varmere, resulterer det i flere hununger.

På de varmere strande ved Great Barrier Reef er over 99 procent af ungerne og 86 procent af de voksne skildpadder hunner, viser den nye forskning.

På de koldere strande er kønsskævheden mindre. Her er andelen af hunner på mellem 65 og 69 procent.

Den grønne havskildpadde, også kaldet suppeskildpadde, er den næststørste art af havskildpadde.

Hvis arten ikke skal uddø, mener Bo Øksnebjerg, at der skal handles med det samme, og WWF arbejder på kortsigtede løsninger på problemet.

- Med udgangspunkt i vores nye viden arbejder vi nu på lavpraktiske løsninger, som kan redde dyrene nu og her. En af mulighederne kan være at sætte skyggenet op på strandene, som kan sænke temperaturen i rederne.

- Men på lang sigt skal vi jo have løst det her problem, og vi er nødt til at få temperaturerne ned på det niveau, hvor de hører til, siger Bo Øksnebjerg.

Den grønne havskildpadde har i mange år stået på organisationen IUCN's liste over truede dyrearter.

FAKTA: Læs her om den grønne havskildpadde

Den kæmpestore bestand på over 200.000 redeliggende havskildpadder ved det nordlige Great Barrier Reef i Australien risikerer at kollapse, hvis der ikke rettes op på kønsfordelingen, hvor over 99 procent af nyfødte unger er hunner.

* Den grønne havskildpadde (Chelonia mydas) er mellem 80 og 150 centimeter lang og kan veje 200 kilo.

* Omkring 100.000 grønne havskildpadder mister hvert år livet i den indo-australske region.

* Kun én ud af 1000 unger overlever indtil voksenalderen.

* Der findes syv arter af havskildpadder. Seks ud af syv er af IUCN - World Conservation Union - klassificeret som enten kritisk truet eller truet.

Kilder: WWF Verdensnaturfonden.