Bliv ude, I svin!

FØRSTE SPADESTIK: Opførelsen af 70 kilometer langt og op mod 80 millioner kroner dyrt vildsvinehegn sat i gang under stor medie-bevågenhed på en mark ved Padborg

Denne fotostat af et vildsvin vakte en vis opsigt, da Ekstra Bladets reportere gik rundt med 'svinet' forud for igangsætningen af opstillingen af det omdiskuterede vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse. Foto Anders Brohus
Denne fotostat af et vildsvin vakte en vis opsigt, da Ekstra Bladets reportere gik rundt med 'svinet' forud for igangsætningen af opstillingen af det omdiskuterede vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse. Foto Anders Brohus

Der var ikke et eneste, levende vildsvin i nærheden, da 20-30 danske og tyske pressefolk, et par håndfulde ansatte fra Fredericia-firmaet SER, en halv snes nysgerrige fra lokalområdet og skovrider Bent Rasmussen fra Naturstyrelsen mandag formiddag - hjulpet på vej af en såkaldt rammemaskine - overværede begyndelsen på opførelsen af det stærkt omdiskuterede vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.

Et enkelt kunstigt vildsvin på en fotostat, som Ekstra Bladet havde fået fremstillet til lejligheden, vakte dog en vis opsigt blandt de mange fremmødte på markerne ved Kolonisthusevej lidt uden for Padborg i det dansk-tyske grænseområde.

Tilløbet til startskuddet for opsætningen af det næsten 70 kilometer lange vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse har været præget af en blanding af undren og visse uenigheder blandt eksperter og fagfolk om hegnets effekt. Nogle har endda undret sig over, at politikerne vil bruge så mange penge på noget, som alligevel ikke kan give garanti for, at den afrikanske svinepest ikke kommer til Danmark. Foto Anders Brohus
Tilløbet til startskuddet for opsætningen af det næsten 70 kilometer lange vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse har været præget af en blanding af undren og visse uenigheder blandt eksperter og fagfolk om hegnets effekt. Nogle har endda undret sig over, at politikerne vil bruge så mange penge på noget, som alligevel ikke kan give garanti for, at den afrikanske svinepest ikke kommer til Danmark. Foto Anders Brohus
 

- Tager I flere billeder af det (vildsvinet på fotostat) senere, spurgte et par ivrige tyske kolleger Ekstra Bladets udsendte, da vi havde skyndt os at 'skyde' vildsvinet med fotografens kamera for dernæst at lægge det tilbage i journalistens bagagerum.

Det knap 70 kilometer lange og op imod 80 millioner kroner dyre vildsvinehegn står efter planen færdigt til november i år. Til den tid har SER Hegn A/S med afdelinger i Fredericia og Rødovre sat i alt 26.000 stolper en halv meter ned i jorden. Selve hegnet bliver halvanden meter højt og skal forhindre, at den frygtede afrikanske svinepest føres ind i Danmark. Sker det alligevel, risikerer et udbrud af pesten i Danmark ifølge Miljø- og Fødevareministeriet at undergrave den årlige danske eksport af svinekød for indtægter på op imod 11 milliarder kroner.

Skovrider hos Naturstyrelsen Bent Rasmussen mener ikke, at der er nogen grund til at bekymre sig over, at nogen mener, at vildsvinene godt kan springe over det halvanden meter høje hegn. - Det har folk med forstand på det vurderet, at de ikke kan, så det tror vi på, siger han. Foto Anders Brohus
Skovrider hos Naturstyrelsen Bent Rasmussen mener ikke, at der er nogen grund til at bekymre sig over, at nogen mener, at vildsvinene godt kan springe over det halvanden meter høje hegn. - Det har folk med forstand på det vurderet, at de ikke kan, så det tror vi på, siger han. Foto Anders Brohus

De kan ikke hoppe over
Kritikere har blandt andet påpeget, at smittefaren er langt større i de mange svinetransporter over landegrænserne, og hegnet vil, når det står færdigt, stadig have adskillige huller, herunder ved 15 asfalterede grænsepassager, som ifølge Schengen-aftalen ikke må lukkes. Desuden vil der også være fri passage for de cirka 100 vildsvin, som skønnes at være i det dansk-tysk grænseområde, ved de fem-seks vandløb, som krydser grænsen.

- Det er også blevet påpeget af folk med forstand på vildsvin, at de nemt kan hoppe over et halvanden meter højt hegn?

- Vi har valgt denne højde på hegnet efter rådgivning fra eksperter i Fødevarestyrelsen, så vi regner bestemt ikke med, at vildsvinene bare kan hoppe over det, siger Bent Rasmussen, skovrider hos Naturstyrelsen, som er bygherre på projektet, der blev vedtaget af regeringen i efteråret 2018 med opbakning fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. 

Grundejere venter på erstatning
Bent Rasmussen understreger, at det aldrig har været hensigten, at vildsvinehegnet skal være 100 procent tæt.

- Ved de fleste af de 15 Schengen-passager vil vi dels have kamera-overvågning, dels have foranstaltninger, som spreder dufte af rovdyr, vildsvinene ikke bryder sig om. Samtidig vil vi klippe huller i hegnet på 20 gange 20 centimenter ved jordoverfladen, således at mindre dyr som oddere, ræve og harer har fri passage, forklarer Bent Rasmussen.

SER Hegn A/S vandt EU-udbudsrunden, da de tilbød at levere og montere vildsvinehegnet for en pris på i alt 30.4 millioner kroner. Foto Anders Brohus
SER Hegn A/S vandt EU-udbudsrunden, da de tilbød at levere og montere vildsvinehegnet for en pris på i alt 30.4 millioner kroner. Foto Anders Brohus
 

Han vurderer, at budgetrammen med en forventet totalpris på 80 millioner kroner for hegnet ender på et væsentligt lavere slutbeløb. SER Hegn A/S vandt EU-udbudsrunden ved at tilbyde at levere og montere hegnet for en pris på i alt 30.4 millioner kroner. Derudover følger dog flere udgifter, men den klart tungeste post er udbetalingen af erstatning til de i alt 80 lodsejere, som berøres af projektet.

- De får erstatning, som om de fuldt og helt har afgivet den del af deres jord, hvor vi opfører hegnet, men de får jorden tilbage, når hegnet en gang pilles ned igen, pointerer Bent Rasmussen.

Samtidig med det første spadestik til opsætningen af vildsvinehegnet blev der mandag morgen igangsat en storstilet beredskabsøvelse med et simuleret udbrud af afrikansk svinepest på dansk jord. Øvelsen varer fire dage og inddrager både Miljø- og Fødevareministeriet, politiet, Beredskabsstyrelsen og erhvervet for svineeksport, samt tyske myndigheder.

Vildsvin som dette skal forhindres i at bringe den frygtede afrikanske svinepest med sig til Danmark. Derfor påbegyndes om få uger opsætningen af et knap 70 kilometer langt hegn langs den dansk-tyske grænse. Foto Ritzau Scanpix/Morten Juhl Samfund Nu starter opsætning af hegn til 80 millioner kroner

Esben Lunde Larsen forsvarede tirsdag aften, hvorfor et hegn skulle placeres langs den dansk-tyske grænse. Foto: Christer Holte. Dansk politik Landbrugets gode ven

Landmand og svineavler Hans Peter Asmussen fra Pebersmark ved den dansk-tyske grænse mener ikke, at et vildsvinehegn vil gøre nogen som helst forskel i forhold til at forhindre afrikansk svinepest i at nå til Danmark. - Det er vigtigere, at EU snart indser, at vi er nødt til at få et land som Rusland med i EU, så vi kan have en bedre dialog med dette store land om blandt andet inddæmningen og behandlingen af svinepest, påpeger Hans Peter Asmussen. Foto Christer Holte Samfund Her vil Esben Lunde bygge 70 km hegn: - Spild af penge!

1 af 2 Det er denne såkaldte rammemaskine, som gør en stor del af arbejdet med at banke de i alt 26.000 jernstolper ned i jorden. Foto Anders Brohus
2 af 2 Denne fotostat af et vildsvin vakte en vis opsigt, da Ekstra Bladets reportere gik rundt med 'svinet' forud for igangsætningen af opstillingen af det omdiskuterede vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse. Foto Anders Brohus
96 kommentarer
Vis kommentarer