Børn skal tælle tallerkener men ikke terpe tal

Leg og læring hører sammen for små børn ifølge sprogkonsulent, som efterlyser mere uddannelse af personalet

Børn skal lære gennem leg og sansning og ikke ved at træne ord og tal i en disciplineret rundkreds i en alt for tidlig alder. Sådan lyder det fra en række forskere og eksperter.

En af dem er tale- og sprogkonsulent Ulla Flye Andersen med speciale i sprogtilegnelse.

Som led i forskningsprojektet 'Læring for alle' i daginstitutioner har observationer vist, af der nogle steder går skole og indlæring i vuggestuer og børnehaver. Børn på to år høres i bogstaver, farver og tal, mens de andre forventes at sidde stille imens.

- Men når vi snakker to og tre-årige, skal man ikke træne dem men putte tingene ind i en meningsfyldt sammenhæng, som de kan forså. Det kan være ved at tælle tallerkener, når man dækker bord, lave sang- og fagtelege eller læse sammen med dem, siger Ulla Flye Andersen.

De senere år er der kommet stigende politisk fokus på, at børn skal lære mere og stadigt tidligere. Men børns viden kommer gennem leg eller dagligdags gøremål. Derfor er det ifølge Ulla Flye Andersen ikke sagen med målstyret undervisning.

Hun har de senere års uddannet 300-400 ansatte i dagplejen, og hun mener, at manglende efteruddannelse af personale i både dagpleje og institutioner er en del af udfordringen.

- Pædagoger er meget sociale, og der er en lang tradition for samlinger i rundkreds i institutioner. Men børn har meget mere glæde af, at personalet deler dem i mindre grupper, hvor man bedre kan lave noget særligt med børnene, siger Ulla Flye Andersen.

Fra pædagogernes fagforbund, Bupl, erkender formand Elisa Bergmann, at det er uheldigt, når små børn helt ned i vuggestuealderen bliver undervist i tal og bogstaver, som gik de i skole.

- Der er flere udfordringer i det. Det ses heldigvis kun få steder, men er en del af en samfundstendens. Vi ser manglende kompetencer på området, hvor der er for lidt uddannede og mangel på tid, siger Bupl-formand Elisa Bergmann.

0 kommentarer
Vis kommentarer