Bøvl med Forsvarets nye pistol

En fjeder, der kan vende på to forskellige måder i Forsvarets nye pistol, giver juristerne i Forsvarets Indkøbs- og Materielstyrelse ekstraarbejde

Klagenævnet for Udbud har anerkendt en klage over, at Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse ikke har overholdt ligebehandlingsprincippet i forbindelse med valget af Forsvarets nye pistol, Sig Sauer P320 X-Carry. Arkivfoto: Simon Elbeck/Forsvarsgalleriet
Klagenævnet for Udbud har anerkendt en klage over, at Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse ikke har overholdt ligebehandlingsprincippet i forbindelse med valget af Forsvarets nye pistol, Sig Sauer P320 X-Carry. Arkivfoto: Simon Elbeck/Forsvarsgalleriet

Blot få uger efter den officielle overlevering af Forsvarets nye pistol, Sig Sauer P320 X-Carry, er den endt i et juridisk stormvejr.

Den 27. februar blev de første eksemplarer overleveret til de værn og kommandoer, som skal anvende den. Den nye pistol afløser M/49 Neuhausen, der siden 1949 - altså i 70 år - har været Forsvarets pistol.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det pistolproducenten Glock, der har klaget over forløbet af udbuddet, der førte til indkøbet af Sig Sauer'en.

Glock skal angiveligt have klaget over, at en særlig fjeder i Sig Sauer'en kan vendes begge veje - og uanset hvordan den vender, kan pistolen affyres.

Bedste pistol
Det er imidlertid ikke i tråd med udbudsmaterialet, hvor der står, at pistolen kun skal kunne samles på én måde.

Glock deltog i udbuddet med deres Glock 17 Gen 5-pistol, der dog ikke blev valgt.

'Sig Sauer klarede sig klart bedst i testen, og var den pistol, som brugerne fra værn og kommandoen foretrak, lyder det fra chefen for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelses landmilitære division, oberst Christian Ishøj, i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

Uden at bekræfte detaljerne anerkender FMI, at der er juridisk storm om den indkøbte pistol. Det sker i forlængelse af, at Klagenævnet for Udbud i en kendelse, der endnu ikke er offentlig tilgængelig, den 15. marts gav klageren ret i, at det såkaldte ligebehandlingsprincip ikke er overholdt.

Ikke præcist nok
Umiddelbart mener obersten dog ikke, at kendelsen vil få konsekvenser for de danske soldater, der står over for at tage Sig Sauer'en i brug.

'Kendelsen er taget ad notam og de afledte muligheder og konsekvenser vil i den kommende tid blive analyseret grundigt. Der eksisterer en række muligheder, og det er min klare forventning, at kendelsen ikke vil medføre umiddelbare konsekvenser eller væsentlige ændringer for brugerne,' skriver Christian Ishøj i en skriftlig kommentar.

'Kendelsen baserer sig på juridiske detaljer af sproglig karakter, og grundlæggende har vi gennemført et grundigt og professionelt udbud, som har givet den rigtige vinder. Desværre har én af vores formuleringer omkring ét af kravene ikke været præcist nok.'

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar til klagen fra Glock.

Du kan læse mere om den nye pistol her:

Danske soldater får ny pistol UDEN sikring

Tre andre pistoler var ud over Sig Sauer P320 X-Carry kandidater til at blive forsvarets nye pistol. Det drejer sig om Beretta APX, Canik TP9 SF samt Glock17 Gen 5.

Sig Sauer'en blev valgt sidste år i april.

Forsvaret har indkøbt et sted mellem 6000 og 7000 nye pistoler.

Alle pistolerne er leveret og befinder sig i Karup. Planen er,  at de skal fordeles i løbet af 2019.

Den samlede indkøbspris er omkring 25 millioner kroner.

Pistolen vejer 760 gram og affyrer 9mm-patroner.

Magasinet kan indeholde 17 eller 21 skud afhængig af magasintype.