Borgere i oprør: Vil klatre, vade og svømme forbi millionærs kystsikring

Samles onsdag aften ved Bjørnsknude: - Vi vil have stoppet denne form for selvtægt. Man kan efter vores mening ikke bare lave en kystsikring, som forhindrer adgangen til vores kyster, siger arrangør af 'folkevandring'

Jan Tidemand og et medlem af aktionsgruppen i Juelsminde forcerer her kystsikringen ved Bjørnsknude. Privatfoto
Jan Tidemand og et medlem af aktionsgruppen i Juelsminde forcerer her kystsikringen ved Bjørnsknude. Privatfoto

- Jeg vil ikke kalde det en demonstration i klassisk forstand. Men det bliver absolut en demonstration i, hvordan det nu er nødvendigt enten at klatre, vade eller svømme for at komme ud til Bjørnsknude.

Det fortæller naturvejleder Jan Tidemand, som sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsraadet og en særlig aktionsgruppe i Juelsminde onsdag aften arrangerer en større vandretur ud til Bjørnsknude i Juelsminde.

Nogle af de mange borgere, som er utilfredse med blokeringen. Foto: Claus Bonnerup
Nogle af de mange borgere, som er utilfredse med blokeringen. Foto: Claus Bonnerup
 

Som tidligere omtalt i Ekstra Bladet, så er det faldet en del borgere i Juelsminde for brystet, at mangemillionæren Michael Larsen har gjort det umuligt at benytte en trampesti, som tidligere førte ud til det populære udflugtsmål.

Nogle af de frustrerede borgere, som ikke længere kan komme ud til Bjørnsknude ad trampestien. Foto: Claus Bonnerup Samfund Millionær blokerer for adgang til kendt udflugts-mål

Trampestien ligger uomtvisteligt inde på Michael Larsens grund. Stien blev sløjfet for et års tid siden, da Michael Larsen og hans hustru opførte et nyt sommerhus på grunden. Familien ønsker efter eget udsagn ikke, at folk kan glo ind af vinduerne.

Michael Larsen har sendt dette foto til Ekstra Bladet som dokumentation for, hvor tæt folk kommer hans vinduer. Ekstra Bladet har anonymiseret de to personer. Privatfoto
Michael Larsen har sendt dette foto til Ekstra Bladet som dokumentation for, hvor tæt folk kommer hans vinduer. Ekstra Bladet har anonymiseret de to personer. Privatfoto
 

Samtidig blev en kystsikring af store sten yderligere forstærket og et hegn sat op med skilte, der forbyder adgang til grunden.

- Der er ingen af os, der beklikker Michael Larsens ejendomsret. Og det er helt forkert, hvis folk opfatter det sådan. Men vi vil have stoppet denne form for selvtægt. Man kan efter vores mening ikke bare lave en kystsikring, som forhindrer adgangen til vores kyster. Lovens intention om fri adgang til kysterne er blevet brudt.

- Kystdirektoratet har godt nok godkendt projektet. Men vi mener, at det er en fejl. Det her kan næsten kun ende i en eller anden form for retssag. Det er kun et spørgsmål om, hvem der indleder den, fastslår Jan Tidemand overfor Ekstra Bladet.

BEKENDTGØRELSE OM NATURBESKYTTELSE

Borgerne, som er sure over at deres adgang til Bjørnsknude er blevet besværliggjort, peger især på §22 stk. 3, hvor der står, at offentlighedens adgang ikke må forhindres eller vanskeliggøres.

§ 22. Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation. Adgang sker på eget ansvar. Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april-30. september skal hunde føres i snor. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr. I perioden 1. september-31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen. Det samme gælder forsvarsanlæg og havneanlæg.

Stk. 3. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres.

Stk. 4. På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.

Ifølge Jan Tidemand har Hedensted Kommune oplyst, at borgerne  ikke må kravle på toppen af stensætningen, hvis man vil ud til Bjørnsknude.

- Men vi må ved lavvande gå på stranden på ydersiden af kystsikringen. Problemet er bare, at der selv ved lavvande er en halv meter dybt. På vandreturen onsdag aften må man derfor regne med, at der skal kravles en del, hvis man ikke har vaders med eller vil svømme ud til Bjørnsknude, lyder det lakonisk fra Jan Tidemand.

Det er ikke første gang, at borgerne i samlet flok har vandret ud til Bjørnsknude.

Det skete også i januar og i påsken. Omkring 130 personer personer har deltaget i de to ture. Op til den seneste vandretur modtog Jan Tidemand en mail fra Michael Larsen om, at lovovertrædere, som gik ind på hans grund, ville blive retsforfiulgt.

- Jeg kan se i Ekstra Bladet, at Michael Larsen synes, at vi skal drikke kaffe og tale om tingene. Så forstår jeg bare ikke, hvorfor han truer os med retssager, siger Jan Tidemand.

Mailen til Jan Tidemand forud for vandreturen i påsken.
Mailen til Jan Tidemand forud for vandreturen i påsken.
 

Michael Larsen har oplyst til Ekstra Bladet, at han skal have lavet yderligere kystsikring. Han er i den forbindelse villig til at forhandle om en løsning, som betyder at der laves en betonsti på ydersiden af kystsikringen.

- Vi forstår godt, at folk gerne vil ud til Bjørnsknude. Vi har ligefrem sat en bænk op på stranden, som folk kan sidde på. Men vi vil ikke have folk ind på vores grund. De andre borgere vil også betakke sig for at have fremmede til at rende rundt på deres grunde. Vi har loven helt på vores side, lyder det fra Michael Larsen.

Foto: Claus Bonnerup
Foto: Claus Bonnerup
 

Jan Tidemand siger, at han er dybt bekymret over, at der nu åbenbart skal laves yderligere kystsikring ved det nyanlagte sommerhus.

- Det er der mig bekendt ikke givet tilladelse til, siger han.

På vandreturen onsdag aften vil der blive fortalt om Bjørnsknudes historie og nuværende situation.

Mødestedet er ved den offentlige sti ved Bjørnsknudevej 50. Der er opsamlingssteder inde i Juelsminde for folk, som kommer udenbys fra. Nærmere oplysninger om arrangementet findes på aktionsgruppens facebook-side.

HEDENSTED KOMMUNE: VI ARBEJDER PÅ SAGEN

Formanden for Teknisk Udvalg i Hedensted Kommune, Lene Tingleff, oplyser til Ekstra Bladet, at kommunen er i fuld gang med at finde en løsning på sagen.

- Vi arbejder på at finde en løsning, så borgerne kan komme rundt om kystsikringen. Det har vi meddelt begge parter. Om det bliver en armeret betonsti eller høfter, som samler strandsand, har vi endnu ikke besluttet. Tingene skal undersøges ordentligt, inden vi beslutter os, siger Lene Tingleff.

- Hvad er tidsterminen?

- Det kan jeg ikke sige. Der er fuldt tryk på. Vi vil gerne finde en løsning, men den skal være holdbar og forsvarlig. Og samtidig må den jo godt se pæn ud. Vi taler ikke to eller ti år.

- Forstår du parterne?

Ja, det gør jeg. Her i kommunen er vi ramt af to regelsæt. Det, der handler om ejendomsretten, og det der drejer sig om den frie adgang til kyststrækninger.

Nogle borgere har ikke kun stillet spørgsmålstegn ved kystsikringen men også bebyggelses-graden. Der er jo tale om et stort sommerhus tæt ved vandet. Men her kan jeg blot sige, at alle regler og love nøje er blevet overholdt. Nu håber vi, at vi finder en god løsning, som alle vil blive glade for, siger Lene Tingleff.

En løsning med en betonsti rundt om stensætningen vil angiveligt koste omkring 900.000 kroner.

KYSTDIREKTORATET: DET ER KOMMUNENS ANSVAR

Kystdirektoratet oplyser i en mail til Ekstra Bladet, at direktoratet ikke har givet en ny tilladelse om kystsikring til Michael Larsen. Han ønskede ikke at søge tilladelse om at lade de nye sten blive liggende, men valgte i stedet frivilligt at fjerne dem.

Da der således ingen sag eller afgørelse er mellem direktoratet og Michael Larsen, er der heller ikke noget, som borgerne kan klage over.

Direktoratet fortæller videre, at det har oplyst Hedensted Kommune om, at det er kommunens ansvarsområde at sikre passage på stranden.

Direktoratet har ikke taget stilling til det opsatte hegn.

280 kommentarer
Vis kommentarer