Byggeriet og industrien trækker svag økonomisk vækst

Danmarks BNP steg med 0,5 procent i første kvartal. Byggeriet trak op, og der var bedring i eksporten.

Danmarks BNP voksede med 0,5 procent i første kvartal. Specielt byggeriet og industrien gik frem, skriver Danmarks Statistik.

Der er tale om den første opgørelse, og den er ifølge Danmarks Statistik behæftet med en usikkerhed på 0,5 procentpoint.

- Stigningen i BNP skyldes især pæn fremgang for industri og byggeri, som begge havde en stigning i værditilvæksten på 4,4 procent.

- Der var en bredt funderet fremgang i efterspørgslen, idet eksport, investeringer, husholdningers forbrug og offentligt forbrug er steget med 0,6-0,7 procent i første kvartal, skriver Danmarks Statistik.

På negativsiden trak lagrene ned.

Trods fremgangen halter Danmark stadig bag EU og USA, når der kommer til væksten på den længere bane.

- Siden 2010 er BNP steget med hele 11,6 procent i USA, mens væksten i EU og Danmark har været noget svagere med henholdsvis 6,0 og 3,8 procent. Den svage vækst for Danmark kan delvist tilskrives den faldende indvinding af olie og gas i Nordsøen, skriver Danmarks Statistik.

1 kommentar
Vis kommentarer