Corona er mere dødelig for sorte end for hvide

Den Nationale Statistik i London sporer store forskelle - også efter justering for forskellige livsforhold

Nye data, som er indsamlet af den britiske regering, tyder på, at sorte mennesker har en langt større risiko for at dø med coronavirus end hvide. Andre etniske grupper er også hårdere ramt.

Tal fra Storbritanniens statistiske departement viser, at sorte og folk fra blandt andet Indien og Bangladesh er i en markant større risikogruppe end hvide for at dø af sygdommen Covid-19.

Den Nationale Statistiks kontor i London siger, at dette gælder, selv når man justerer for forskellige socioøkonomiske forskelle i livsforhold.

- Risikoen for at dø i forbindelse med Covid-19 blandt visse etniske grupper - heriblandt bangladeshere, pakistanere og indere - er markant større end blandt hvide, hedder det.

Forskere i Storbritannien pointerer imidlertid, at der er store huller i deres viden om det nye virus. De fremhæver samtidig, at der også er store forskelle i dødstal mellem forskellige grupper, når det gælder alder, køn og etnicitet.

- I genetikken er der formentligt mange spor at finde, når der skal findes en vej fremad - når det gælder udvikling af medicin eller af en vaccine mod sygdommen, siger de videre.

Sorte mænd har ifølge de britiske data 4,2 gange større risiko for at dø af Covid-19 end hvide. For sorte kvinder er risikoen 4,3 gange større end hos hvide kvinder.

Statistikkontoret i London siger, at forskellene til dels skyldes forskellige geografiske og socioøkonomiske forhold.

- Men sådanne faktorer forklarer ikke alle forskelle, hedder det i rapporten, som gør det klart, at visse årsager til forskellene er ukendte.