Corona-nødråb fra desperat mor: Kommunen aflyser samvær med min datter og vil ikke erstatte det

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

I praksis har Folketinget sat alle rettigheder for anbragte børn og deres forældre ud af kraft under corona-epidemien, forklarer Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber, en mor. Foto: Shutterstock.com
I praksis har Folketinget sat alle rettigheder for anbragte børn og deres forældre ud af kraft under corona-epidemien, forklarer Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber, en mor. Foto: Shutterstock.com

Hej Puk

Kan det virkelig være rigtigt, at kommunen kan blive ved med at aflyse mit samvær med min datter, der er anbragt i plejefamilie, med den begrundelse, at plejeforældrene er i risikogruppen og derfor ikke må udsættes for smittefare her under coronaepidemien? Det skal vel ikke gå ud over min datter og mig.

Videre siger de også, at jeg ikke får erstattet det aflyste samvær. Kan det overhovedet være lovligt? Normalt skal det jo erstattes, hvis det er kommunen, der aflyser.

Jeg er helt med på, at hvis jeg selv havde aflyst samværet, kunne jeg ikke forvente at få det erstattet, medmindre jeg havde en god grund som for eksempel sygdom.

Men det her coronapis, ja undskyld mit sprog, det er jeg godt nok ved at være træt af! For hvis plejefamilien er i risikogruppen, går det altså ud over min datter og hendes ret til at se alle i sit netværk, så hun ender med at være totalt isoleret fra omverdenen. Det synes jeg bare ikke er o.k.

Jeg håber, du kan hjælpe mig. Kan kommunen bare kan aflyse det ene samvær efter det andet uden at erstatte det med et nyt på et senere tidspunkt?

Med venlig hilsen Trine

 

Kære Trine
Puuuha, har jeg næsten lyst til at starte mit svar med, så det gør jeg. For det er virkelig et ’puuuha’ fra hjertet, når jeg må skrive, at regeringen faktisk har sat alle rettigheder for anbragte børn og deres forældre ud af kraft her under coronaepidemien.

Jeg har fået rigtig mange henvendelser som din fra både anbragte børn og fra forældre, der er desperate over, at samvær aflyses eller skal gennemføres på enten Facetime, Skype eller over telefonen.

Ja, jeg har sågar måttet skrive til en mor, at hun var heldig, når kommunen overhovedet lod hende mødes med sin anbragte søn – samværet skulle gennemføres på afstand, uden at de måtte røre hinanden.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
 

Jeg er ikke tilhænger af den hastelov, der er vedtaget på det sociale område, og som også gælder på anbringelsesområdet. Det er heldigvis en midlertidig lov, der kun gælder til 20. juli 2020.

Men det gør ikke din datters og din situation bedre. For ja, det er helt håbløst, at myndighederne med den midlertidige lov i hånden bare kan suspendere al samvær mellem anbragte børn og deres netværk uden at skulle erstatte det samvær, der bliver aflyst, fordi kommunen vurderer, at det udgør en smittefare at gennemføre samværet.

Det er vidt forskelligt, hvordan kommuner landet over håndterer denne komplekse situation. Nogle er virkelig strikse i deres vurderinger. Alt beror jo på vurderinger – og derfor er det en gummiparagraf, hvor kommunerne frit kan fortolke loven i forhold til at aflyse/suspendere samvær.

Der burde havde været et punkt i den midlertidige lov, der gav forældre og børn ret til erstatningssamvær, men det er der altså ikke. Man kan end ikke klage over de afgørelser, der træffes efter denne midlertidige lov.

Man kunne ønske sig, at de store interesseorganisationer som Børns Vilkår, Red Barnet, osv. havde mere fokus på den manglende retssikkerhed på området i disse tider. De må jo vide, at rigtig mange i deres målgruppe er ramt af coronahasteloven.

Lad os håbe, at Folketinget ikke forlænger coronahasteloven yderligere, men lader den udløbe 20. juli 2020.

De bedste hilsner Puk

Noter

Her finder du den midlertidige bekendtgørelse om suspendering af indsatser på det sociale område.

Efter paragraf 71 i serviceloven har anbragte børn og unge ret til samvær og kontakt med familie og netværk.

Det fremgår af den midlertidige lov at:

’Kommunen skal tage stilling i de enkelte tilfælde og herunder afveje barnets eller den unges behov for samvær og kontakt med familie og netværk over for hensynet til at begrænse risikoen for smitte, herunder særligt, hvis der på anbringelsesstedet eller hos plejefamilien er børn eller voksne, som på grund af alder, sygdom eller funktionsnedsættelse i særlig grad har behov for beskyttelse mod covid-19.’