Danmark har fået 11 nye øer på tre år

Siden 2015 er hele 11 nye øer kommet til syne rundt omkring i landet, og det giver gode ynglemuligheder

Særligt fuglene kan glæde sig over, at der er kommet 11 nye øer til syne i de danske farvande siden 2015.

Blandt andet nord for Møn er der kommet bedre yngleforhold for fuglene, der inden for de seneste tre år har fået seks nye øer at boltre sig på.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

De sidste fem øer er noget mindre i størrelse og ligger i Nissum Fjord i Vestjylland. Øerne består hovedsageligt af sand og har tilsammen et areal på 63 hektar.

Det er særligt havstrømmene, der bestemmer, hvor øerne opstår, fortæller Jes Aagaard, naturvejleder ved Naturstyrelsen.

- Nye øer opstår ved, at der sker en erosion fra vores landområder og ud i havet. Det sker oftest fra høje skrænter, hvor materiale skrider ned, og det bliver så transporteret af havstrømmene.

- Når havstrømmen aftager et sted, så aflejres materialet, og der vil over tid kunne skabes en ø. Aflejringerne sker ofte omkring næs og lignende, og der kan man få øer, der ligger som perler på en snor.

Nogle øer opstår og andre forsvinder, og det er en hel central del af naturen.

- Vand og strøm ændrer vores landskab, og sådan har det været altid. Danmark er et istidslandskab, der er skabt af ismasser, der har møbleret rundt på sand- og lermaterialer.

- Efterfølgende har havet eroderet kyster nogle steder og aflejret det materiale et andet sted. Men hvis havstrømmene ændrer sig, så risikerer man også, at en lavvandet ø eroderer væk igen, siger Jes Aagaard.

Den største af de nye øer ligger ved øen Sækkesand nord for Møn og er på 36 hektar. De fem øer i Nissum Fjord er så små, at de kun bidrager med 0,6 hektar af de samlede 63 hektar.

De små nye øer er helt centrale for naturen, fortæller naturvejlederen.

- De her isolerede øer, der ligger kystnært, har en kolossal betydning for mange af vores kystfugle og vadefugle. De er sikre reservoirer at yngle på, for her kommer ikke en ræv ud og plyndrer æggene, siger Jes Aagaard.

I mange år har øerne nord for Møn været defineret som holme, da man kun kunne sejle omkring dem, når der var højvande. Det er nu ændret, og derfor kan man officielt betegne dem som øer.

På grund af øernes store betydning for fuglelivet er det forbudt at færdes på øerne omkring Sækkesand i yngletiden fra 1. marts til 31. juli.