Danmark modtog 3500 asylsøgere sidste år

Danmark modtog sidste år flest asylsøgere fra Eritrea, men også mange personer fra Georgien har søgt asyl

Det er især personer fra Eritrea, Syrien og Georgien, som sidste år søgte asyl i Danmark.

Det viser en foreløbig opgørelser af asyltallet for 2018 fra Udlændinge- og integrationsministeriet.

Eritrea topper listen over asylsøgere med 656 personer, mens der kom 598 personer fra Syrien og 396 personer fra Georgien, som bad om beskyttelse i Danmark.

I alt 3500 personer søgte om asyl i Danmark i 2018, hvilket er på samme niveau som 2017.

Georgien er normalt ikke et land, mange forbinder med flygtninge. I november fik den store stigning i asylansøgere fra Georgien derfor de danske myndigheder til at hive i bremsen og sætte Georgien på en liste over lande, hvis asylsøgere umiddelbart kan afvises.

Det skete, efter at antallet af asylsøgere fra Georgien i årets første ti måneder næsten blev femdoblet.

Stigningen gjorde med et slag georgiere til den tredjestørste gruppe asylsøgere i Danmark efter syrere og eritreere.

Samtidig er politiets sigtelser mod georgiske asylsøgere også steget markant i år.

Fra 43 sigtelser i hele 2017 til 282 sigtelser i perioden fra 1. januar til 27. november sidste år.

Også andre europæiske lande har haft problemer med asylansøgere fra Georgien. Det mest omtalte eksempel er den seriekriminelle Georgie Paposhvili, der mellem 1998 og 2005 adskillige gange blev dømt i Belgien for tyveri og røveri.

Han havde ikke lovligt ophold i Belgien og fik påbud om at udrejse med et indrejseforbud på ti år, mens han afsonede en fængselsstraf i 2007.

Georgieren blev dog ikke udsendt ved løsladelsen, da han modtog behandling for alvorlig sygdom. I stedet anlagde han sag mod Belgien ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for at undgå hjemsendelse til Georgien.

Mens sagen kørte hos domstolen, blev Paposhvili arresteret flere gange for butikstyveri.

Et halvt år efter hans død fik han medhold i nogle af klagepunkterne ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Domstolen fastslog, at det var en overtrædelse af menneskerettighedskonventionens artikel tre om forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling, at Belgien ville udvise Paposhvili til Georgien.

Dommen vil formentlig indebære, at der fremover må gives humanitær opholdstilladelse til mellem 100 og 200 personer yderligere om året i Danmark, har seniorforsker og ph.d. Peter Vedel Kessing fra Institut for Menneskerettigheder vurderet.

Rahima bor lige nu iHerning, men den 17-årige vil gerne rejse hjem til Syrien. Arkivfoto: Colourbox nationen Syrisk pige vil flytte hjem efter tre år i Herning: Mor og far siger nej

85 kommentarer
Vis kommentarer