Danmark topper med lav gæld i EU

Opgørelsen over EU-landenes offentlige bruttogæld viser, at Danmark ligger blandt unionens dukse.

Der er meget få lande i EU-samarbejdet, hvor det offentliges bruttogæld er lavere end i Danmark. Kun i Estland, Luxembourg, Bulgarien, Letland og Rumænien er bruttogælden lavere end i Danmark, oplyser Danmarks Statistik.

Det offentliges bruttogæld dækker over statens kassebeholdning minus den gæld, som det offentlige har. Det medtager ikke alle de tilgodehavender, som det offentlige har rundt omkring.

I EU findes der to regler for, hvordan medlemslandenes gæld må udvikle sig. Dels må medlemslandene ikke have et årligt underskud på de offentlige finanser, der overstiger tre procent af bruttonationalproduktet, BNP.

Samtidig må den samlede bruttogæld, som medlemslandene har opbygget over tid, ikke overstige 60 procent af BNP.

I 2015 havde seks EU-lande inklusiv Frankrig, Storbritannien og Spanien et underskud over tre procent af BNP. Kun 11 lande havde ved udgangen af 2015 en samlet bruttogæld under 60 procent af BNP.

Et af de 11 lande er Danmark. Her faldt den samlede bruttogæld fra 2014 til 2015 fra 44,8 procent af BNP til 40,2. Det står i kontrast til, at gælden er steget i flere år, viser Danmarks Statistiks tal.

Både i EU og eurozonen er bruttogælden målt i BNP faldet fra 2014 til 2015.

Tallene viser også, at selv om eurozonens underskud i 2015 var mindre end gennemsnittet i hele EU, så er den samlede bruttogæld i de lande, hvor valutaen hedder euro, stadig større end gennemsnittet af alle EU-lande.

24 kommentarer
Vis kommentarer