Dansk industri bruger mindre energi og producerer mere

Mellem 2012 og 2014 har den danske industri brugt mindre energi, men samtidig formået at producere mere

Der er god grund til at klappe i hænderne i den danske industriverden.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at industrien fra 2012 til 2014 igen har reduceret sit energiforbrug, og det er på trods af, at industriens produktion i samme periode er steget en smule.

En udvikling man hos Dansk Energi, som er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark, er meget begejstret for.

- Det er en fortsættelse af den trend, der er i Danmark, som man internationalt måber over. I Danmark formår vi at skabe vækst, men bliver alligevel ved med at bruge mindre energi, siger vicedirektør i Dansk Energi, Anders Stouge.

Danmarks industrivirksomheder er blandt de førende i Danmark, når det kommer til at omsætte energi til produktion.

En af grundene er en årelang spareindsats, hvor energiselskaber er forpligtede til at hjælpe industrivirksomheder til at realisere deres besparelsespotentiale.

- Samarbejdet mellem energiselskaberne og industrien er et meget aktivt værktøj, hvor politikerne har besluttet, at energiselskaberne har en forpligtigelse til at indhente energibesparelser i industrien, siger Stouge til Ritzau.

Der blev samlet investeret cirka 1,3 milliarder i energieffektivisering i erhvervslivet som følge af energibesparelser i 2014. Disse investeringer medfører en værdi på knap 3 milliarder i besparelsens levetid, anslår Dansk Energi.

Industriens energiforbrug toppede i 1996, men har siden været faldende med en reduktion på i alt 35 procent frem til 2014, mens produktionen i industrien har været næsten konstant stigende siden 2009.

Hos Dansk Industri er man også glad for de nye tal, og mener det giver dansk erhvervsliv en fordel på det internationale marked.

Vi skal bruge det her til at fastholde de konkurrencemæssige fordele, der er i at have lave omkostninger i forhold til andre internationale konkurrenter, siger Troels Ranis, som er chef for energi og klima hos Dansk Industri.

I perioden fra 2012 til 2014 er det også lykkedes for industrien at reducere sit olieforbrug med knap 20 procent, mens forbruget af gasrelaterede energityper er steget med fire procent.

0 kommentarer
Vis kommentarer