Dansk Sprognævn vil kortlægge danskernes kommafejl

Et nyt online kommakursus kan bidrage med at kortlægge de hyppigste kommafejl blandt danskerne

Et nyt online kommakursus kan forhåbentligt være med til at kortlægge danskernes kommasætning.

Det skriver Kristeligt Dagblad onsdag.

Et nyt kommakursus er netop blevet publiceret af Dansk Sprognævn og firmaet Edutasia, og 13.000 danskere har set det på Facebook.

Hovedformålet er at tilbyde danskerne gratis og indbydende hjælp til at blive bedre kommasættere.

Men Dansk Sprognævn håber tilmed, at testen kan indgå i et igangværende arbejde med at indsamle viden om, hvor gode danskerne egentlig er til at sætte kommaer.

- Når brugerne tager testen, svarer de også på spørgsmål om køn og alder. Derfor kan dataene måske være med til at give viden om, hvor der især er problemer med at sætte komma, siger Sabine Kirchmeier, direktør i Dansk Sprognævn.

Hun understreger dog, at indsamling af data ikke er projektets primære formål.

Hun fortæller samtidig, at samtlige deltagere forbliver anonyme.

Men kommer der brugbare data, vil det være helt i tråd med, at sprognævnets bestyrelse for to år siden besluttede, at der skal indsamles viden om danskernes kommafærdigheder.

Denne viden skal danne grundlag for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om, hvorvidt de gældende kommaregler fra 2004 skal revideres.

- Vi har lagt en plan og iværksat diverse undersøgelser. Vi har haft studerende, som har skrevet speciale om komma, vi uddrager viden af vore egne kommakurser, siger Sabine Kirchmeier.

- Og de nye elektroniske kommaprøver ved folkeskolens afgangsprøve har også givet værdifuld viden. Men det er for tidligt at drage en samlet konklusion. Det kommer vi nok først til om et par år, tilføjer hun.

25 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Hent flere
Hent flere