Danske Bank-bosser: Vi skal have lønforhøjelse

Danske Banks bestyrelse har fortjent en klækkelig lønstigning, mener de selv

Bestyrelsesformand i Danske Bank, Karsten Dybvad, skal have fire gange basishonoraret for et bestyrelsesmedlem, når hele bankens bestyrelse skal have lønforhøjelse, mener... bankens bestyrelse. Foto: Jens Dreling.
Bestyrelsesformand i Danske Bank, Karsten Dybvad, skal have fire gange basishonoraret for et bestyrelsesmedlem, når hele bankens bestyrelse skal have lønforhøjelse, mener... bankens bestyrelse. Foto: Jens Dreling.

Det forventes, at bestyrelsen i Danmarks største bank i fremtiden skal bruge mere tid på deres arbejde.

Derfor skal de også have en lønforhøjelse på intet mindre end 122.500 kroner om året, hvilket svarer til næsten 25 procent.

Det mener bestyrelsen i hvert fald selv.

Nyt loft skal ikke koste
Det er et af de forslag, bankens aktionærer vil blive mødt med, når der 17. marts bliver afholdt generalforsamling i Danske Bank i den nyopførte K.B. Hallen på Frederiksberg ved København.

I dagordenen begrundes lønstigningsforslaget således:

'Som følge af øgede krav og forventninger fra tilsynsmyndigheder og øvrige interessenter, bestyrelsesmedlemmernes øgede tidsforbrug på Danske Banks virksomhed, både under og mellem møder, loftet over hvor mange bestyrelsesposter de enkelte bestyrelsesmedlemmer må have, og endeligt for at sikre, at Danske Bank fortsat vil være i stand til at tiltrække kvalificerede kandidater, foreslår bestyrelsen at hæve bestyrelseshonorarerne til niveauet for andre sammenlignelige nordiske banker'.

'Bestyrelsen foreslår derfor en forhøjelse af basishonoraret fra 537.500 kr. til 660.000 kr. og nedennævnte multipler af basishonoraret:

Fra Danske Banks indkaldelse til generalforsamling.
Fra Danske Banks indkaldelse til generalforsamling.
 

Formanden stiger en halv mio.
I forslaget til den nye aflønning indgår også, at bestyrelsesformand Karsten Dybvad fremover skal have fire gange basishonoraret - altså i alt 2,6 millioner kroner - og ikke 3,5 gange basishonoraret, som han får nu.

Det svarer for formand Dybvads vedkommende til en lønforhøjelse på næsten en halv million kroner (helt præcist 490.000 kroner).

Ligeledes skal næstformandens honorar løftes fra halvanden gang et basishonorar til det dobbelte af et basishonorar.