Danske boligejeres skattegæld kan løbe op i 85 milliarder

Danske boligejere kan ende med at udskyde boligskatter for 85 milliarder i 2060 efter aftale om boligskat

De danske boligejere forventes med tiden at oparbejde en ny gæld til staten på 85 milliarder kroner i form af udskudt boligskat. Det viser beregning fra Skatteministeriet, skriver Politiken.

Den udskudte skattegæld er en konsekvens af en ny aftale om skat på boliger, som gør det muligt at indefryse gælden og først betale den, når boligen en dag sælges.

Tallet vækker en vis bekymring hos lektor Morten Skak, der forsker i boligøkonomi på Syddansk Universitet.

- Jeg tænker, at det kan blive et problem engang i fremtiden. Det er et stort beløb, og der vil være en vis usikkerhed omkring, hvor meget vi får ind, siger Morten Skak til Politiken.

Med en "betydelig usikkerhed" anslår Skatteministeriet, at boligejerne vil indefryse omkring halvdelen af det beløb, der potentielt kan indefryses.

Når ministeriet tager højde for den forventede udvikling i boligpriser og antallet af salg, betyder det, at det indefrosne beløb i 2060 vil være cirka 85 milliarder kroner i 2017-priser.

Morten Skak pointerer, at banker og realkreditinstitutter har mulighed for at frasortere lånere med dårlig økonomi, men muligheden for at indefryse skattegælden være tilgængelig for alle husejere.

- Selv i kviklånsbranchen ser man lige efter, om folk står i et eller andet register. Det gør man jo ikke her, siger Morten Skak.

Også nationalbankdirektør Lars Rohde har kritiseret ordningen.

- Vi har i Danmark et velfungerende finansielt marked, som kan yde kredit til boligejere, der efter mærkbare stigninger i boligens værdi skal betale mere i boligskat.

- Det er derfor ikke oplagt med en indefrysning af den fremtidige boligskattestigning, der betyder, at staten agerer bank for husholdningerne, lyder det i en pressemeddelelse.

Skatteministeriet pointerer ifølge Politiken, at statens pant i boligen giver en "stor sikkerhed".

- Erfaringsmæssigt er der generelt høj sikkerhed for boligrelateret gæld. Således udgør nedskrivningsprocenten i realkreditsektoren i et normalt år cirka 0,15 procent, skriver ministeriet i en e-mail.