Den sociale brevkasse: De sender mig i praktik jeg ikke kan klare

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Det er uværdigt, at mennesker efter mange år i hjælpefagene ikke bliver ordenligt behandlet – og ender på kontanthjælp uden at blive afklaret. Det skylder vi dem som et minimum! Det er jo ikke fordi, de nedslidte ikke vil arbejde, mener Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Foto: Shutterstock.com
Det er uværdigt, at mennesker efter mange år i hjælpefagene ikke bliver ordenligt behandlet – og ender på kontanthjælp uden at blive afklaret. Det skylder vi dem som et minimum! Det er jo ikke fordi, de nedslidte ikke vil arbejde, mener Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Foto: Shutterstock.com

Kære Puk

Jeg er en kvinde på 61 år, som er uddannet sygehjælper. Jeg har været arbejdsløs og på kontanthjælp siden 1. januar 2010. Jeg har søgt mange jobs, men har ikke fået noget. Jeg har været sendt i praktik som pædagog, selvom jeg har modsat mig det. Senest i en vuggestue i november 2018. Der holdt jeg kun en uge, da det gjorde ondt i alle mine led, på grund af belastningen.

Jeg har arbejdet, siden jeg var 15 år, det har altid været med mennesker – både børn og voksne. Ved siden af har jeg selv fået fem børn.

Jeg er slidt ned i mine led: håndled, albuer, knæ og hofter. Det har jeg været til lægen med siden 2007, og det jeg har fortalt dem på jobcenteret og spurgt, om jeg ikke kan få førtidspension. De fejer mig bare af.

Jeg er flyttet mange gange. I 2008 flyttede jeg fra København til Sorø, i 2012 flyttede til Skive, i 2014 flyttede jeg til Skjern, i 2016 til Herning, og endelig i 2018 flyttede jeg til Kolding, hvor jeg stadig bor og altså er på kontanthjælp.

Kan jeg ikke søge noget pension? Lægerne, jeg har konsulteret, skriver, at jeg skal have et skånejob, men hvor får man det?

Med venlig hilsen

Den nedslidte

 

Kære nedslidte
Du oplyser, at du er nedslidt og ikke længere kan følge med din krop – og at jobcenteret ikke gør noget for at få dig endelig afklaret.

Det gør det ikke nemmere, at du er flyttet så mange gange, da din sag starter forfra hver gang i en ny kommune. Så jeg håber, at du bliver, hvor du bor nu, ellers risikerer du, at din sag tabes igen.

Det lader til, at du har flere praktikker bag dig. Det er jo meningen, at der ved afslutningen af praktikken skrives en fyldestgørende rapport, der dokumenterer din nedsatte arbejdsevne.

Det er vigtigt, at du selv er opmærksom på, at kommunen får skrevet sådan en afsluttede rapport – og at det i det hele taget bliver beskrevet, at formålet med din praktik er at dokumentere din arbejdsevne, ikke at udvikle din arbejdsevne, så du på sigt kan blive selvforsørgende!

Foto: Jakob Boserup
Foto: Jakob Boserup
 

Så længe du blot sendes ud i praktikker uden hverken formålsbeskrivelse eller afsluttende rapport, kan du jo starte forfra igen og igen. Så det er altså vigtigt, at du sammen med din nuværende sagsbehandler får sat en stopper for de formålsløse praktikker, som du åbenlyst ikke kan magte på grund af dit helbred.

Det er også vigtigt, at du har egen læge med ind over. Men her gør dine mange flytninger det også svært, da din egen læge aldrig rigtig har nået at sætte sig ind i din sygdomshistorik.

Så jeg vil anbefale dig at bruge tid på at opbygge en relation til din nuværende læge – det har betydning i forhold til din sag i jobcenteret.

Du skal være opmærksom på, at du kan ansøge om seniorførtidspension, når du er fem år fra din pensionsalder. Det kan du søge om, hvis du kan dokumentere en tilknytning til arbejdsmarkedet på over 20 år.

I nogle tilfælde kan man ikke ansøge, når man er på kontanthjælp; det bør der kunne ses bort fra i dit tilfælde, da du er syg og kan dokumentere det.

Jeg håber, du bliver boende i din nuværende kommune og får afklaret din sag, inden du rammer den officielle pensionsalder.

Med venlig hilsen Puk

Noter

Siden 1. januar 2014 har borgere haft mulighed for at ansøge om seniorførtidspension. Ordningen skal hjælpe nedslidte uden ret til efterløn med at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Væsentlig færre end forventet har ansøgt om seniorførtidspension.

286 ansøgte om seniorførtidspension i 2015.

11 procent af ansøgerne fik afslag på deres ansøgning i 2015.