Den sociale brevkasse: Hjælp! Boligselskabet vil smide mig ud

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Almennyttige boliger – her er vi i Gellerupparken i Aarhus – er ejet af boligorganisationer eller boligselskaber. Der er beboerdemokrati, og ingen må tjene på udlejningen. Arkivfoto: Finn Frandsen
Almennyttige boliger – her er vi i Gellerupparken i Aarhus – er ejet af boligorganisationer eller boligselskaber. Der er beboerdemokrati, og ingen må tjene på udlejningen. Arkivfoto: Finn Frandsen

Hej Puk

Min udlejer i et boligselskab driver, hvad jeg vil kalde en personlig hetz mod mig, og det har stået på siden sidste sommer. Jeg har forsøgt at få hjælp via LLO, men de har svigtet totalt.

Situationen er nu, at jeg skal fraflytte lejligheden, til trods for at jeg har gjort alt, hvad de har foreskrevet. Men de vedbliver at lyve om, hvad der bliver sagt ved møder, til trods for at jeg har bisiddere med. De lyver om, hvad der er problemet i lejligheden, selvom jeg har ekspertudsagn, der modbeviser deres påstande, og vidner, der modsiger løgnene.

Jeg er blevet rådet til stadig at nægte fraflytning og lade sagen gå til fogedretten – og så derefter gå til lejeretten med sagen.

Min kommune vil ikke hjælpe mig økonomisk, da de mener, at jeg selv har mulighed for at fremskaffe midlerne. Det er dog lidt svært, når man som syg er fanget i kontanthjælpsfælden.

Min storebror, der har været en støtte hele vejen igennem, har fået en diagnose, der giver ham meget kort tid at leve i, så han kan ikke længere være der psykisk for mig.

Hilsen Eva H.

 

Kære Eva
Det er da en værre omgang, du. Og forfærdeligt, at din bror, der har støttet dig, nu er terminalt syg. Det gør din situation langt mere sårbar.

Som du beskriver din sag, lyder det, som om boligselskabet har sat sig for at få dig ud som lejer – koste hvad det vil! De er tilsyneladende end ikke forhandlingsvillige, så at gå dialogens vej lader ikke til at være en mulighed.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
 

Jeg kan se, at du også har haft LLO inde over din sag, men at det heller ikke har forandret situationen. Jeg har desværre oplevet flere socialt udsatte lejere som dig, der ikke har fået den fornødne støtte fra LLO. Det er trist.

Jeg ved ikke helt, hvad du mener, når du skriver, at kommunen ikke har villet støtte dig økonomisk. Men jeg kan forstå, at du er på kontanthjælp, og det er hårdt! Det er jeg helt med på.

Du skriver, at du har haft en bisidder til alle møder, og at alt derfor kan dokumenteres, ligesom du har ekspertudsagn og vidner. Det hele har åbenbart ført til, at boligselskabet vil sætte dig ud af lejemålet.

Men hvis du har alle de kort på hånden, du beskriver, vil jeg da i den grad også råde dig til ikke at fraflytte lejemålet, men lade sagen gå i fogedretten og videre til næste instans.

Du har jo intet at tabe, men alt at vinde – og hvis du har en god sag, så bliver det svært for udlejer at vinde. For der skal ret meget til, før man ophæver lejemål ifølge lejeloven.

Held og lykke med det hele.

Med venlig hilsen Puk

Noter

Almene boliger findes spredt ud over hele landet, og det er typisk billigere at bo i en almen bolig frem for at leje sig ind hos en privat udlejer.

De almene boliger er udlejningsboliger ejet af boligorganisationer eller boligselskaber. I almene boliger er der beboerdemokrati, og ingen må tjene på huslejen.

Boligretten afgør uenigheder mellem lejer og udlejer, der drejer sig om: opsigelsen eller ophævelsen af en lejeaftale, tidsbegrænsningen af en lejeaftale, om huslejens størrelse i almene boliger, mangler ved det udlejede og konsekvenserne heraf, uenigheder efter lejeaftalens ophør eller husleje- eller beboerklagenævnsafgørelser, som er blevet anket.

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere