Den sociale brevkasse: Hjælp, jeg vil i ressourceforløb

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Det er svært for Maria – enlig mor på bistandshjælp – at få pengene til at række. Især efter hun har ramt kontanthjælpsloftet. Derfor ønsker Maria at komme i et ressourceforløb, men kommunen spænder ben, føler hun. Modelfoto: /ritzau/
Det er svært for Maria – enlig mor på bistandshjælp – at få pengene til at række. Især efter hun har ramt kontanthjælpsloftet. Derfor ønsker Maria at komme i et ressourceforløb, men kommunen spænder ben, føler hun. Modelfoto: /ritzau/

Hej Puk

Hvad skal der til for at komme i et ressourceforløb? Jeg har længe været på kontanthjælp og har flere gange spurgt mine sagsbehandlere, om jeg ikke kunne komme i et ressourceforløb.

Mit problem er, at jeg har ramt kontanthjælpsloftet og derfor har mistet mange penge, der nu modregnes i min boligsikring. Jeg ved, at hvis jeg kommer i ressourceforløb, så vil jeg ikke længere være omfattet af kontanthjælpsloftet, og det vil hjælpe mig meget økonomisk.

Hver en lille krone tæller, når man ikke har mere end 7000 kroner udbetalt til at gøre godt med om måneden. Min husleje sluger det meste, så jeg skal klare mig for 3000 kroner om måneden – og jeg har et barn. Det er virkelig hårdt.

Jeg har bare fået at vide, at ’det kan du ikke komme’, når jeg har spurgt mine sagsbehandlere, så nu vil jeg spørge dig, hvad det egentlig kræver for at komme i et ressourceforløb?

Jeg er blevet fortalt, at man først skal have været i arbejdsprøvning, men det forstår jeg ikke, da jeg kender en, der er kommet i ressourceforløb, uden at hun har været i arbejdsprøvning.

Jeg håber, du kan hjælpe mig.

Med venlig hilsen Maria

 

Kære Maria
Du har fået råd og vejledning, som jeg mener, du bør klage over!

Som rådgiver kan man ikke bare sige, at ’det kan du ikke’. Du skal have en skriftlig begrundelse, hvis de ikke mener, at du er i målgruppen for et ressourceforløb.

Alle har krav på at ansøge om et ressourceforløb. Det gør du skriftligt. I det hele taget når du søger hjælp så skal det forgå skriftligt – kommunen har nemlig pligt til at svare dig på skrift, og så kan du klage over en afgørelse, hvis du er uenig!

Man kan godt søge om et ressourceforløb på det forliggende grundlag, det vil sige ud fra de sagsakter, der er i din sag nu – altså uden at kommunen går ind og indhenter attester m.v. samt iværksætter nye undersøgelser.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
 

Det er en faglig vurdering, om du er i målgruppen for et ressourceforløb, men det fremgår af loven, at: ’Målgruppen for ressourceforløb er borgere, der har komplekse problemer ud over ledighed. Det er især borgere, hvis arbejdsevne er så begrænset, at de er i risiko for at få tilkendt førtidspension, hvis der ikke gøres en ekstra, tværfaglig indsats for at understøtte vejen mod job eller uddannelse.

Det kan også være borgere med aktuelle komplekse problemer i form af for eksempel helbredsproblemer, misbrug, sociale forhold m.v., hvor udsigten til at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse er lang.’

At man først skal have været i arbejdsprøvning, er ikke en betingelse, da det fremgår af loven, at ’mulighederne i den ordinære indsats skal være udtømte – men ikke nødvendigvis afprøvede’.

Det betyder dog ikke, at det i alle tilfælde er en betingelse, at ’borgeren har deltaget i en beskæftigelsesrettet indsats forud for visitation til ressourceforløb. Kommunen kan således vurdere, at et ressourceforløb er relevant, hvis personen har så komplekse problemer, at det vil kræve en langvarig og tværfaglig indsats. Vurderer kommunen, at der ikke er relevante, ordinære indsatser, der kan iværksættes, anses mulighederne for udtømte’.

Altså man kan godt visiteres til et ressourceforløb uden at havde været i en arbejdsprøvning. Ofte indgår der jo i selve ressourceforløbet netop en praktik/arbejdsprøvning.

Jeg vil opfordre dig til at klage over rådgivningen – og samtidig ansøge skriftligt om et ressourceforløb med henvisning til principafgørelse 83-15. Kommunen skal efterfølgende træffe en afgørelse, hvor de ser på alle muligheder, herunder muligheden for at blive indstillet til et ressourceforløb.

Venlig hilsen Puk

Noter

Ressourceforløb skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

1-5 år kan et ressourceforløb vare. Det er muligt at få tilbudt flere forløb, hvis det forrige forløb ikke har ført til, at man har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet, og det derfor ikke er muligt, at man kan komme i for eksempel revalidering eller i fleksjob.

Det fremgår af principafgørelse 83-15, at en borger godt alene kan ansøge om et ressourceforløb, men at kommunen skal se borgerens ansøgning i lyset af alle de muligheder, der findes for hjælp til forsørgelse og udvikling, med henblik på at borgeren fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.