Den sociale brevkasse: Hjælp, kommunen tager min kontanthjælp

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Kommunen har på et tilsyneladende helt forkert grundlag tilbageholdt brevskriverens kontanthjælp. Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber, står klar med vejledning til en skriftlig klage over kommunens behandling. Foto: Shutterstock.com
Kommunen har på et tilsyneladende helt forkert grundlag tilbageholdt brevskriverens kontanthjælp. Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber, står klar med vejledning til en skriftlig klage over kommunens behandling. Foto: Shutterstock.com

Hej Puk

Jeg er på kontanthjælp, men fik ikke udbetalt min kontanthjælp i to måneder – juli og august 2018 – fordi jeg ikke kom ikke til jobsamtalerne, som jeg var blevet indkaldt til på jobcenteret.

Grunden til, at jeg ikke mødte op til de samtaler, var og er, at jeg har mange sygdomme. Jeg lider for eksempel af skizofreni og andre psykiske lidelser. Jeg har sukkersyge, og jeg glemmer rigtigt meget hele tiden. Jeg har det meget dårligt og kan slet ikke fungere normalt.

Kommunen ved godt, at jeg er syg. De har endda alle dokumenter og rapporter på, hvor syg jeg er, og at jeg på grund af alle mine diagnoser ikke kan arbejde.

Mit spørgsmål er, om jeg ikke har ret til at få de to måneders kontanthjælp tilbage? I september fik jeg kun 7000 kroner udbetalt, hvilket er mindre, end jeg plejer at få.

Jeg håber på et svar fra dig.

Med venlig hilsen den syge

 

Hej syge
Som jeg læser dit brev, så er du blevet sanktioneret ulovligt. Kommunen må ikke sanktionere mennesker, der er så syge, som du er – og hvor det er dokumenteret.

Du har ifølge loven pligt til at reagere på de møder, du bliver indkaldt til, men du har omvendt også nogle rettigheder som syg. Dine rettigheder fremgår blandt andet af en skrivelse fra Ankestyrelsen, der på området har truffet nogle principielle afgørelser, som kommunen skal rette sig efter.

Du kan se hele afgørelsen her.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Hvis du er på kontanthjælp og er så syg, som du beskriver, må jeg gå ud fra, at du er i kategorien ’aktivitetsparat’, og når du er i den kategori, er der nogle helt særlige regler, der gælder for dig, før de kan trække dig i din ydelse.

Ankestyrelsen skriver: ’Kommunerne skal være opmærksomme på reglerne om aktivitetsparate ydelsesmodtageres rimelige grunde til at udeblive fra tilbud. Her er det blandt andet et krav, at kommunen har udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med ydelsesmodtageren, inden den fratager hjælpen’. Det betyder, at hvis kommunen ikke kan dokumentere, at de har forsøgt at komme i personlig kontakt med dig, så må de ikke trække dig i din ydelse.

Du skal skrive en klage til kommunen. I brevet skal der stå:

’Jeg vil gerne klage over, at I har trukket i min kontanthjælp i juli, august og september 2018. Jeg er psykisk syg og ikke i stand til at møde op til de samtaler, I indkalder mig til. Jeg kan dokumentere dette via mine journaler og egen læge. Jeg vil gerne have svar på, om kommunen har forsøgt at få fat på mig personligt, inden der er truffet afgørelse om at sanktionere mig? Og dette vil jeg gerne have dokumentation på.

Hvis I ikke kan dokumentere, at I har forsøgt at få fat på mig personligt, vil jeg hermed kræve min ydelse tilbage, som I har sanktioneret mig for, da det er ulovligt, hvilket fremgår af aktivlovens paragraf 35, stk. 5. Jeg skal i øvrigt henvise til, at I har syv dage til at besvare min henvendelse’.

Jeg håber, mit svar kan hjælpe dig lidt på vej.

Med venlig hilsen Puk

Noter

Når kommunen vurderer om en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager er udeblevet uden rimelig grund, skal kommunen også vurdere, om sanktionen i den konkrete situation vil fremme borgerens rådighed for arbejde eller uddannelse. Hvis sanktionen ikke vil fremme borgerens rådighed, skal borgeren ikke have en sanktion.

Kommunen skal altid vurdere, om der er andre grunde, der kan føre til, at den aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager ikke skal have en sanktion for udeblivelse. Det fremgår af aktivlovens paragraf 13, stk. 8. Andre rimelige grunde kan for eksempel være svær psykisk sygdom, hjemløshed eller misbrugsproblemer.

Ifølge aktivlovens paragraf 35, stk. 1, må kommunen ikke sanktionere borgeren, hvis denne ikke har fået en fyldestgørende vejledning.

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere