Den sociale brevkasse: Hjælp! Kommunen vil ind i mit hjem

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Gülay har på ingen måde lyst til at åbne sit hjem for sin mors kommunale sagsbehandler. Gülays mor bor der kun midlertidigt. Modelfoto: Shutterstock.com
Gülay har på ingen måde lyst til at åbne sit hjem for sin mors kommunale sagsbehandler. Gülays mor bor der kun midlertidigt. Modelfoto: Shutterstock.com

Kære Puk
Mine forældre er blevet skilt, og min mor har midlertidig adresse hos mig, da hun blev sat uden for døren af min far.

Nu kræver hendes sagsbehandler fra kommunen, at der skal være et hjemmebesøg i MIT hjem. De vil se, hvilke hjælpemidler med videre min mor har brug for.

Jeg ønsker under ingen omstændigheder, at nogen fremmede skal invadere mit hjem. Min mor er kun hos mig midlertidigt, til hun får sin egen bolig.

Jeg ville kunne forstå, at de kom hjem til hende, når hun har sit eget hjem.

Hendes sagsbehandler chikanerer og presser hende for at få lov til at komme forbi MIT hjem. Vi har gjort det tydeligt for sagsbehandleren, at min mor blot bor hos mig midlertidigt, til hun får tilbudt en bolig efter den skilsmisse, hun har været igennem.

Sagsbehandleren bliver imidlertid ved med at insistere på, at kommunen skal på hjemmebesøg for at se, hvilke midler min mor måtte have brug for, da hun har problemer med sit helbred.

Mit spørgsmål er: Må sagsbehandleren gerne det, når min mor blot har midlertidig adresse hos mig, og det officielt er MIT hjem? Hvor er der hjemmel til tvangshjemmebesøg?

Jeg føler mig frustreret og chikaneret. Jeg føler, det er krænkelse af min husfred.

Venlig hilsen Gülay

 

Kære Gülay
Du er i din fulde ret til at nægte kommunen at komme ind i dit hjem. Det er din mor i øvrigt også.

Grundlovens paragraf 72 siger klart:

’Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post- , telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.’

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Men jeg vil gøre dig opmærksom på, at hvis din mor har brug for kommunalt bevilgede hjælpemidler i egen bolig, herunder din bolig – så længe hun bor hos dig – så kræver det, at der kommer en kommunal visitator ud i hjemmet og vurderer, hvilke hjælpemidler der er behov for. Men igen, man har som borger helt fri vilje til at afvise et sådant besøg.

At din moders sagsbehandler bliver ved med at insistere på at aflægge hjemmebesøg, kan måske bunde i en reel bekymring for din mor, hvis hun har et dårligt helbred og har brug for støtte.

Men jeg kan godt forstå, at du føler det som en form for chikane, hvis I én gang har sagt nej tak til, at sagsbehandleren kommer i dit hjem, og at hun efterfølgende bliver ved.

Du må oplyse hende om, at såfremt hun ønsker at komme ind i dit hjem, så skal hun have en kendelse. Men i samme ombæring ville jeg nok foreslå, at du og din mor tager en samtale på kommunen, hvis du på ingen vis har lyst til at lukke en visitator ind i dit hjem.

Hvis sagsbehandleren forsætter med at forlange hjemmebesøg, så klag over dårlig sagsbehandling til borgmesteren.

Med venlig hilsen Puk
 

Noter

Grundlovens paragraf 72 sikrer borgerne mod vilkårlig indtrængen i deres bolig. Men der findes over 150 lovbestemte undtagelser. Det har fået kritikere til at påpege, at boligens ukrænkelighed i praksis ikke eksisterer.

Hvis en kommune vil fastholde et hjemmebesøg, kræver det en dommerkendelse. En dommerkendelse er en retslig tilladelse til politiet eller en anden offentlig myndighed til at foretage bestemte handlinger i forbindelse med undersøgelse af en sag, for eksempel at gennemføre en husundersøgelse.

Du kan læse om lovgrundlaget for klage over de offentlige myndigheder i forvaltningslovens paragraf 25.