Den sociale brevkasse: Hjælp, kommunen vil skære i min hjælp

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Når en borgers diagnose – for eksempel skizofreni – står på myndighedernes diagnoseliste har borgeren krav på fritagelse fra 225-timersregelen, skriver Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Foto: Shutterstock.com
Når en borgers diagnose – for eksempel skizofreni – står på myndighedernes diagnoseliste har borgeren krav på fritagelse fra 225-timersregelen, skriver Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Foto: Shutterstock.com

Kære Puk

Jeg har brug for hjælp til at råbe mine sagsbehandlere i kommunen op.

Jeg er 28 år, diagnosticeret med skizofreni og kompleks/kronisk ptsd og får i øvrigt socialpædagogisk støtte til at klare tilværelsen. Jeg er desuden sygemeldt, da jeg i øjeblikket er vurderet for skrøbelig til at modtage mere behandling fra psykiatrien.

Nu vil kommunen skære i min uddannelseshjælp på grund af 225-timersreglen, og de indhenter ikke de nødvendige oplysninger fra psykiatrien om min tilstand.

Jeg har ad flere omgange klaget over min sagsbehandling, men uden held – de reagerer slet ikke på mine klager. Al denne usikkerhed omkring min økonomiske situation gør, at jeg har øget risiko for at få tilbagefald.

Hvad skal jeg gøre for at blive hørt af systemet?

Med venlig hilsen

En skrøbelig sjæl

 

Kære du
Jeg bliver vred, når jeg læser dit brev. I din situation skal du slet ikke opleve at blive udsat for det pres, der gør dig endnu mere syg. Faktisk er den ansvarlige sagsbehandler skyld i, at din helbredstilstand forværres på grund af kritisabel sagsbehandling.

For det første skal du undtages fra 225-timersreglen, da du er syg. Du skal matches som aktivitetsparat og have den høje ydelse på kontanthjælp som ikke-forsørger over 25 år, og det svarer til lidt over 11.000 kroner brutto om måneden.

Dette skal du, fordi din diagnose fremgår af lovens diagnoseliste, hvilket gør dig berettiget. Så hvis du har en speciallæges ord for, at du er skizofren, så kan kommunen ikke nægte dig denne ydelse.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
 

Det er i øvrigt helt uhørt, at din kommune/sagsbehandler ikke besvarer klager. De har ifølge forvaltningsloven pligt til at besvare klager og ansøgninger om hjælp inden for en given tidsfrist. Hvis du kan dokumentere din ansøgning eller klage skriftligt, kan du gå videre til din borgmester, som har det overordnede ansvar for, at kommunen overholder loven.

Det lyder, som om du slet ikke får den hjælp og støtte, du skal have. Jeg vil anbefale, at du henvender dig til psykiatrien, hvor der ofte er tilknyttet socialrådgivere – f.eks. hvis du er under distriktspsykiatrien. Du skal bede denne socialrådgiver om hjælp til at få styr på din kommune og den måde, de behandler dig på.

Hvis du ikke kan få hjælp fra psykiatrien eller en borgerrådgiver hos kommunen, kan du kontakte den gratis rådgivning under Psykiatrifonden, der kan hjælpe dig – du finder et link til Psykiatrifonden nederst på siden.

Hvis intet stadig fungerer, må du kontakte mig igen.

Din situation og manglen på hjælp er helt uhørt.

Med venlig hilsen Puk

225-timersreglen, der trådte i kraft i april 2016, betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal arbejde i 225 timer inden for et år, hvis de er vurderet parate til det.

Vurderingen af om en person er undtaget fra 225-timersreglen, sker som led i et individuelt kontaktforløb.

Er du undtaget fra 225-timersreglen, vil du ikke få din kontanthjælp nedsat, selvom du ikke har arbejdet 225 timer inden for det seneste år. Kommunen skal løbende vurdere, om du skal være undtaget fra 225-timersreglen.

Læs her alt om Psykiatrifondens anonyme hjælp.

 

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere