Annonce:
Annonce:

Den sociale brevkasse: Hjælp mig til et nyt ressourceforløb

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

’Jeg er helt i knæ, bliver udredt i hoved og r.. Nu arbejdes der ud fra, at jeg lider af en ’belastningsreaktion’, efter jeg gennem ti år har fået det dårligere og dårligere.’. Sådan skriver en anonym mand til Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Hun er straks klar med gode råd, der kan hjælpe manden videre i systemet. Foto: Shutterstock.com
’Jeg er helt i knæ, bliver udredt i hoved og r.. Nu arbejdes der ud fra, at jeg lider af en ’belastningsreaktion’, efter jeg gennem ti år har fået det dårligere og dårligere.’. Sådan skriver en anonym mand til Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber. Hun er straks klar med gode råd, der kan hjælpe manden videre i systemet. Foto: Shutterstock.com
Annonce:
Følg Samfund

Hej Puk

Jeg føler mig fanget i systemet.

Kommunen finder ikke betingelserne for et fortsat ressourceforløb opfyldt. Det stiller jeg mig uforstående over for, da jeg er sygemeldt af både min egen praktiserende læge og overlægen på Psykoterapeutisk Klinik.

Sagen omkring kommunens afvisning af mit ønske om endnu et ressourceforløb ligger nu hos Ankestyrelsen.

Kommunen mener ikke, jeg er syg, fordi jeg i november 2017 påtog mig ordinær beskæftigelse i en uge. Det var i et job, som jeg selv nok godt kunne havde forudset, at jeg under ingen omstændigheder magtede. Men jeg ville give det en chance og bevise over for alle – og ikke mindst mig selv – at jeg gerne vil kunne klare mig selv.

Annonce:

Jeg er helt i knæ, bliver udredt i hoved og r... Nu efter jeg har fået forskellige diagnoser – blandt andet stress, angst og depression – arbejdes der ud fra, at jeg lider af en ’belastningsreaktion’, efter jeg gennem ti år har fået det dårligere og dårligere.

Mit spørgsmål er: Hvad kræver det at komme i et nyt ressourceforløb efter raskmelding til et arbejde, jeg kun kunne klare i en uge?

Med venlig hilsen Mig

 

Kære Dig
Det er en helt urimelig behandling, du har fået.

Når kommunen giver et afslag, skal de pege på en anden indsats. Der er faktisk kommet en principafgørelse på området, som jeg henviser til andetsteds her på siden. Afgørelsen siger, at syge ikke må kastes ud af ressourceforløb.

Nu hvor du er faldet helt ud af systemet, skal du søge på ny. Det gør du ved at udarbejde en skriftlig ansøgning, hvor du helt kort ansøger om at komme i et ressourceforløb.

Annonce:

Du kan i samme omgang henvise til, at du ikke blev forlænget på trods af, at du fortsat er syg – og her henvise til afgørelsen fra Ankestyrelsen.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Kommunen skal efterfølgende tage stilling til, om du er i målgruppen. Hvis de ikke mener, at du er det, skal de give dig en skriftlig afgørelse, som du kan klage over. Kommunen skal i den forbindelse også pege på, hvilken anden form for indsats de mener, du er berettiget til at modtage – og er i målgruppe for.

Men der er også en helt anden mulighed: Du kan søge om førtidspension på det foreliggende grundlag efter paragraf 17 i lov om social pension. Kommunen skal så inden for tre måneder tage stilling til, om du er i målgruppen til det. Nogle gange er det er hurtig måde at få en afklaring på, da det tvinger kommunen til at tage stilling til din sag, og du kan klage over et eventuelt afslag til Ankestyrelsen.

Med din historik – og dine diagnoser – burde du være i målgruppen for enten et fleksjob eller en førtidspension, især hvis din arbejdsevne ikke har kunnet udvikles via et ressourceforløb. Det handler om at få indsamlet al den dokumentation, du har i sagen, hvis du vælger at søge en førtidspension på det foreliggende grundlag.

Det afgørende er, om din arbejdsevne er varigt nedsat, om dine behandlingsmuligheder er udtømte – samt om din tilstand er stationær.

I din ansøgning behøver du ikke at skrive mere end:

'Jeg, XXX, ansøger hermed om førtidspension efter § 17 i PL.

Mvh. XXX'

Jeg håber, du i mellemtiden får medhold i din sag via ankestyrelsen. Du er velkommen til at kontakte mig igen.

Med venlig hilsen Puk

Noter

Ankestyrelsen har i principafgørelse 83-15 udtalt, at når borgeren søger om en bestemt form for hjælp, for eksempel et ressourceforløb, skal kommunen på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede situation, herunder borgerens helbredsmæssige-, sociale og arbejdsmæssige forhold, vurdere, om og i givet fald hvilken indsats der skal iværksættes.

Kommunen skal træffe afgørelse om retten til hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning.

Et afslag på at behandle sagen med henblik på ressourceforløb vil efter Ankestyrelsens praksis være at betragte som en afgørelse, som borgeren kan klage over. Det fremgår af principafgørelse 64-11.

Ankestyrelsen har i principafgørelse 82-16 ændret en kommunes afgørelse i en sag, hvor et ressourceforløb ikke kunne forlænges. Kommunen skulle i stedet have givet tilbud om et nyt ressourceforløb. Kommunen måtte i samarbejde med borgeren tage stilling til, hvilke foranstaltninger og indsatser borgeren herefter kunne tilbydes, hvis hun fortsat ønskede forsørgelse af kommunen.

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Annonce:
Spar med
Det kan du spare
Elpris lige nu
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*

HA-rockere sigtet

HA-rockere sigtet

HA-rockere sigtet

HA-rockere sigtet

HA-rockere sigtet

HA-rockere sigtet

Annonce:

skandale-skole

skandale-skole

skandale-skole

skandale-skole

skandale-skole

skandale-skole

skandale-skole

skandale-skole

skandale-skole

skandale-skole

skandale-skole

skandale-skole

skandale-skole

skandale-skole

skandale-skole

skandale-skole

skandale-skole

Bar røv - eller vi betaler 143 milliarder
Annonce:
Annonce:
Annonce:
Annonce: