Den sociale brevkasse: Jeg er bange for min psykisk syge nabo

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

Naboerne står magtesløse overfor en psykisk syg mand, der terroriserer en andelsforening med sin aggressive opførsel. Modelfoto: Shutterstock.com
Naboerne står magtesløse overfor en psykisk syg mand, der terroriserer en andelsforening med sin aggressive opførsel. Modelfoto: Shutterstock.com

Hej Puk

Jeg bor i en andelsforening, hvor jeg har en psykisk syg nabo. Jeg flyttede ind for otte år siden.

For fire år siden – fra den ene dag til den anden – begyndte min nabo at stå på sin altan og råbe og skrige diverse skældsord på alle tider af døgnet. Til tider råber han også i opgangen og smækker så ufattelig kraftigt med sin dør, at hele huset ryster.

Her fire år senere, efter gentagne klager til bestyrelsen, som har sendt advarsler til min nabo, er der ikke sket nogen positiv ændring i hans adfærd.

Jeg har gentagne gange forsøgt at råbe Københavns Psykiatri op, men jeg får ikke noget svar.

Andre i ejendommen har fortalt, at de er utrygge ved hans ’udskejelser’ – dette gælder både børn og voksne. Jeg har selv fået angst, og vi har en enkelt gang måttet tilkalde politiet, som fik ham tvangsindlagt.

Det meste af tiden siger politiet dog, at vi skal kontakte 1813 og bede om at få deres psykiatriske akutteam ud. Men 1813 siger, de ikke kender noget til det og viser tilbage til politiet.

Mit liv har stået stille i fire år. Jeg tør dårligt gå ud med skraldet, ned at handle – eller i det hele taget forlade min lejlighed af frygt for min nabo, og det lader til, at ingen instanser vil tage ansvar og få taget hånd om sagen.

Jeg synes, det ville være bedst, hvis andelsforeningen ekskluderede min nabo, så han kunne komme ud af mit liv, og jeg kunne begynde at samle stumperne efter de fire år, jeg har mistet.

Men kan man tvinge kommunen til at handle? I værste tilfælde mister jeg selv forstanden, og så vil kommunen have to borgere, der har brug for hjælp frem for én.

De venligste hilsner

En bekymret og nedbrudt borger

 

Kære bekymrede

I bund og grund handler din historie om psykiatriens svigt af psykisk syge. De bliver overladt mere og mere til sig selv, hvilket medfører, at de mister deres bolig på grund af klager, ligesom naboer bliver utrygge og ikke kan skaffe den fornødne hjælp, når de kontakter systemet.

Det bedste ville være, hvis nogen fra foreningen – herunder bestyrelsen – turde tage kontakt til din nabo og af den vej finde ud af, om han er i behandling og i fald hvor – og bede om tilladelse til at hjælpe ham.

Hvis den løsning ikke er mulig, er der kun tilbage at forsøge at tvinge systemet til at forstå, at I som forening ikke længere kan holde til hans kaotiske tilstand, der – ud fra det du beskriver – virker meget udadreagerende og truende.

Foto: Jakob Boserup
Foto: Jakob Boserup

Selvfølgelig skal du og andre ikke leve med en, der er så syg, uden at denne person får hjælp eller kommer et sted hen, hvor vedkommende kan få noget døgnbehandling. Problemet er bare ofte, at hvis vedkommende bliver indlagt, går der ikke længe, før psykiatrien igen udskriver ham til eget hjem.

I stedet for at kontakte 1813 så kontakt akutteamet i din region. Du finder Region Hovedstadens kontaktoplysninger her på siden. Bor I i en anden region, kan du finde kontaktoplysningerne på nettet.

Derudover kan Landsforeningen for psykisk sundhed, Sind, muligvis hjælpe dig og foreningen videre i systemet, så din nabo får hjælp – og I forhåbentlig kan få noget mere ro og mindre angst.

Desværre er det blevet et generelt problem, at psykisk syge overlades til sig selv i egen bolig uden behandling. Det har forårsaget mange beskrivelser som din igennem de seneste år. Problemet er, at man ikke kan tvinge folk i behandling, og der skal meget til at sætte folk ud af deres bolig.

Med venlig hilsen Puk

Antallet af sengepladser i psykiatrien faldt 11 procent fra 2007 til 2016 ifølge et notat fra Sundheds- og Ældreministeriet. Interesseorganisationen Dansk Psykiatrisk Selskab oplyser, at nedskæringerne ikke bliver afløst af en tilsvarende styrkelse af de ambulante tilbud.

Hovedstadens akutteam er et supplerende tilbud til den akutte hospitalsbehandling, som har mulighed for at rykke ud i borgerens nærmiljø og yde en hurtig psykiatrisk indsats – og eventuelt forebygge indlæggelse.

Du kan kontakte akutteamet telefonisk på 38 64 32 80 på hverdage kl. 9-21, i weekender og helligdage kl. 9-19. På øvrige tidspunkter eller ved manglende kontakt kan du ringe til akutmodtagelsen på 38 64 32 00.

Sind
Landsforeningen for psykisk sundhed, har en lands-dækkende telefonrådgivning på 70 23 27 50. De trækker på erfaring og ekspertise fra hele landet. Sind støtter og driver for eksempel tilbud om dialog, information, juridisk bistand, uddannelse og rådgivning samt meningsfuldt samvær med ligestillede. Dertil kommer oplysningsarbejde og politisk indflydelse.