Den sociale brevkasse: Jeg frygter for min førtidspension

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk

M. Olsen og hendes mand kan få vendt op og ned på deres økonomi, hvis de ikke omgående får talt med kommunen, efter fru Olsens man er blever ledig. Foto: Colourbox
M. Olsen og hendes mand kan få vendt op og ned på deres økonomi, hvis de ikke omgående får talt med kommunen, efter fru Olsens man er blever ledig. Foto: Colourbox

Hej Puk

Jeg er førtidspensionist på grund af sygdom.

Min mand havde job, men hele hans afdeling blev desværre fyret 1. januar 2017. Han fik et års opsigelse, så det var sådan set okay. Men det har firmaet så valgt at lave om på, så han i stedet har fået en sum penge.

Men hvad så med min pension, som vi ikke kan undvære, vil den så blive taget fra mig? De penge er jo til udgifter, altså hus osv. i det næste lange stykke tid.

Vi har eget hus. Hvordan skal vi forholde os? Kan vi blive tvunget til at sælge hus og bil? Bi-len kan vi ikke undvære, da jeg tit er på hospitalet.

Vil du godt skære det her ud i pap for mig, for det er meget forvirrende, og jeg synes, det er meget svært at forstå?

Med venlig hilsen

M. Olsen

 

Kære M. Olsen

Du spørger om noget, der er meget svært at svare konkret og generelt på, da der er forskellige regler i forhold til modregning af førtidspensions. Reglerne er forskellige, alt efter om du er på ny eller gammel ordning.

Er du på ny ordning, så sker der modregning i forhold til ægtefælles indtægt. Det er ud fra en konkret vurdering om formue i hver enkelt sag, så det afhænger af, hvilken sum penge din mand har fået udbetalt. Er det reel løn? Er det en form for kompensation, eller er det noget helt tredje? Det er op til kommunen/Udbetaling Danmark at vurdere det.

Det er Udbetaling Danmark, der beregner og vurderer i denne type af sager, så I skal tale med dem omgående, så der kan findes en løsning og beregning på den forudstående udbetaling.

Jeres bil kan de ikke tage fra jer, og det samme gælder jeres hus!

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup
 

Men jeg kunne godt forstille mig – afhængig af beløbet – at de vil modregne noget af din førtidspension. Men hvordan de præcist vil gøre det op, ved jeg ikke.

Det er vigtigt, at I får afgørelsen på skrift, og det er i det hele taget vigtigt, at I med det samme retter henvendelse med oplysning om udbetalingen til kommunen, da det udelukkende påhviler jer at oplyse kommunen om jeres ændrede økonomiske forhold.

Hvis I IKKE oplyser dem om jeres ændrede økonomiske forhold, kan I risikere at skulle tilbagebetale pension – OG I skal bevise, at I ikke har overholdt jeres oplysningspligt i ond tro. Ellers kan I blive politianmeldt for socialt bedrageri.

Jeg håber, I kan få lavet et budget, som kan dække jeres faste udgifter, der gør, at I kan holde jer oven vande – også i fremtiden.

Held og lykke til med det hele!

De bedste hilsner

Puk

Noter

Der er ingen modregningsbestemmelser i forhold til formue og førtidspension.

Indtægts-grundlaget der anvendes ved beregning af førtidspension, bliver opgjort på grundlag af pensionistens og ægtefælle eller samlevers samlede indtægter.

I indtægtsgrundlaget medregnes de typer af indkomst, der efter skattelovgivningen udgøres af: personlig indkomst, for eksempel løn (fratrukket arbejdsmarkedsbidrag), indtægt ved selvstændig virksomhed, pensionsindtægter, underholdsbidrag og andre løbende ydelser, positiv kapitalindkomst, det vil sige renteindtægter m.m.

Renteudgifter, der overstiger renteindtægten, kan ikke fradrages i indkomsten, aktieindkomst bortset fra aktieudbytte op til 5000 kroner, hvori der er indeholdt endelig udbytteskat.

Niveauet for førtidspension for en enlig svarer til niveauet for dagpenge, mens ydelsen til førtidspensionister, der er gift eller samlevende, udgør 85 procent heraf.