Den sociale Brevkasse: Jeg har kun 1000 kr. om måneden at leve for

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til den socialebrevkasse@eb.dk

Signe er – som mange andre unge – fanget i kommunernes forskellige måde at visitere på i forhold til størrelsen af bistandshjælp. Puk Sabber opfordrer hende til at klage over afgørelsen. Arkivfoto: Morten Langkilde/Polfoto
Signe er – som mange andre unge – fanget i kommunernes forskellige måde at visitere på i forhold til størrelsen af bistandshjælp. Puk Sabber opfordrer hende til at klage over afgørelsen. Arkivfoto: Morten Langkilde/Polfoto

Hej Puk

Jeg er 26 år og har ikke været i arbejde i flere år. Jeg lider i perioder af angst og depression, hvor jeg også har været indlagt på psykiatrisk afdeling. Jeg er medicineret, men har det alligevel svært.

Jeg bor alene i en lille lejlighed, som jeg altid har haft. Den er heldigvis meget billig i husleje, men med det jeg får udbetalt – omkring 4500 kroner om måneden til ALT – har jeg stort set intet at leve for. Når de faste udgifter er betalt, har jeg kun 1000 kroner tilbage at leve for. Min sagsbehandler siger, at jeg ikke kan få mere i kontanthjælp, da jeg er uddannelsesparat.

Kan det være rigtigt, at jeg ikke kan få mere i støtte?

Jeg syntes, jeg kæmper nok i forvejen og kan slet ikke se, hvordan jeg skal kunne leve for så lidt. Det gør mig endnu mere syg. Jeg er blevet helt isoleret, siden de satte min kontanthjælp ned.

Jeg har sagt, at jeg slet ikke kan starte på en uddannelse, sådan som jeg har det, men de vil slet ikke lytte og fastholder, at jeg er uddannelsesparat.

Hvad kan jeg gøre?

Venlig hilsen Signe

 

Hej Signe

Med den nye kontanthjælpsreform blev der ændret på satserne for unge under 30 år, der er uddannelsesparate. Satsen er nu på SU-niveau og gives til unge, der vurderes at kunne komme i uddannelse inden for kort tid. Det er den enkelte sagsbehandler, der vurderer, om man er uddannelsesparat. Hvis man skal have, hvad der svarer til en normal kontanthjælpstakst, skal man visiteres som aktivitetsparat.

Foto: Jakob Boserup
Foto: Jakob Boserup
 

Efter reformen trådte i kraft i 2014, viste det sig hurtigt, at der var meget stor forskel på, hvordan kommunerne visiterede unge til at være uddannelsesparate. Ministeriet måtte derfor udsende en orienteringskrivelse med præcisering af målgrupperne. Af den fremgår det, at målgruppen for aktivitetsparate er unge, der ikke har udsigt til at komme i arbejde indenfor et år, og som – udover ledighed – har problemer af social eller helbredsmæssig karakter, som de først skal have hjælp til at få afklaret.

Du kan ikke direkte klage over kommunens visitation af dig som uddannelsesparat. Men når kommunen på baggrund af visitationen træffer afgørelse om, hvilken ydelse du skal modtage, kan du klage over denne afgørelse. Dette skal dog gøres inden for fire uger fra afgørelsen er truffet. Alternativt kan du klage over sagsbehandlingen, der har ført til, at du er blevet fejlvisitret.

Der ingen tvivl om, at du er i målgruppen af aktivitetsparate med de psykiske udfordringer, som du beskriver. Jeg vil råde dig til at klage over ’dårlig’ og ’mangelfuld’ sagsbehandling og fejlvisitation på grund af mangelfuld vurdering af din sociale og psykiske tilstand. Henvis til den orienteringsskrivelse fra ministeriet, som du finder et link til her på siden.

Du er velkommen til at kontakte mig igen, hvis der opstår problemer. Så skal jeg nok hjælpe dig videre.

De bedste hilsner Puk

Link til loven:

Orienteringsskrivelse til kommunerne om visitering

158 kommentarer
Vis kommentarer